[Fusionforge-commits] r7727 - in trunk/gforge/debian: . dsf-in dsf-po po

Christian Bayle cbayle at libremir.placard.fr.eu.org
Sat Jun 6 13:24:26 CEST 2009


Author: cbayle
Date: 2009-06-06 13:24:26 +0200 (Sat, 06 Jun 2009)
New Revision: 7727

Added:
  trunk/gforge/debian/dsf-po/
  trunk/gforge/debian/dsf-po/POTFILES.in
  trunk/gforge/debian/dsf-po/cs.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/de.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/es.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/fi.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/fr.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/gl.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/nl.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/pt.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/ru.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/sv.po
  trunk/gforge/debian/dsf-po/templates.pot
  trunk/gforge/debian/dsf-po/vi.po
Removed:
  trunk/gforge/debian/po/POTFILES.in
  trunk/gforge/debian/po/cs.po
  trunk/gforge/debian/po/de.po
  trunk/gforge/debian/po/es.po
  trunk/gforge/debian/po/fi.po
  trunk/gforge/debian/po/fr.po
  trunk/gforge/debian/po/gl.po
  trunk/gforge/debian/po/nl.po
  trunk/gforge/debian/po/pt.po
  trunk/gforge/debian/po/ru.po
  trunk/gforge/debian/po/sv.po
  trunk/gforge/debian/po/templates.pot
  trunk/gforge/debian/po/vi.po
Modified:
  trunk/gforge/debian/dsf-in/common.manpages
  trunk/gforge/debian/dsf-in/config.sgml
  trunk/gforge/debian/rules
Log:
Make package name a variable value in po files


Modified: trunk/gforge/debian/dsf-in/common.manpages
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-in/common.manpages	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-in/common.manpages	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,2 +1,2 @@
-pkgname-config.1
+ at PACKAGE@-config.1
 cvssh.1

Modified: trunk/gforge/debian/dsf-in/config.sgml
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-in/config.sgml	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-in/config.sgml	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -10,8 +10,8 @@
  <!ENTITY dhsection  "<manvolnum>1</manvolnum>">
  <!ENTITY dhemail   "<email>lolando at debian.org</email>">
  <!ENTITY dhusername "Roland Mas">
- <!ENTITY dhucpackage "<refentrytitle>Gforge</refentrytitle>">
- <!ENTITY dhpackage  "pkgname-config">
+ <!ENTITY dhucpackage "<refentrytitle>@FORGENAME@</refentrytitle>">
+ <!ENTITY dhpackage  "@PACKAGE at -config">
 
  <!ENTITY debian   "<productname>Debian GNU/Linux</productname>">
  <!ENTITY gnu     "<acronym>GNU</acronym>">
@@ -40,7 +40,7 @@
  <refnamediv>
   <refname>&dhpackage;</refname>
 
-  <refpurpose>Reconfigure Gforge
+  <refpurpose>Reconfigure @FORGENAME@
   </refpurpose>
  </refnamediv>
 
@@ -61,10 +61,10 @@
   </para>
 
   <para><command>&dhpackage;</command> replaces (or creates) the
-   configuration files found in /etc/pkgname with appropriate
+   configuration files found in /etc/@PACKAGE@ with appropriate
    files derived from standard fill-in-the-blank templates (found
-   in /usr/share/pkgname/templates). The values used to fill in
-   the blanks are taken from /etc/pkgname.conf.
+   in /usr/share/@PACKAGE@/templates). The values used to fill in
+   the blanks are taken from /etc/@PACKAGE at .conf.
   </para>
 
  </refsect1>
@@ -80,7 +80,7 @@
  <refsect1>
   <title>SEE ALSO</title>
 
-  <para>Gforge package documentation (ahem).</para>
+  <para>@FORGENAME@ package documentation (ahem).</para>
  </refsect1>
 
  <refsect1>

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/POTFILES.in (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/POTFILES.in)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/POTFILES.in	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/POTFILES.in	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,14 @@
+[type: gettext/rfc822deb] @PACKAGE at -common.templates
+[type: gettext/rfc822deb] @PACKAGE at -db-postgresql.templates
+[type: gettext/rfc822deb] @PACKAGE at -dns-bind9.templates
+[type: gettext/rfc822deb] @PACKAGE at -mta-postfix.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/common-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/dbhost-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/dbpasswd-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/downloadhost-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/groupid-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/host-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/lists-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/shellhost-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/users-variables.templates
+[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/web-variables.templates

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/cs.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/cs.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/cs.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/cs.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,587 @@
+#
+#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+#  this format, e.g. by running:
+#     info -n '(gettext)PO Files'
+#     info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+#  Some information specific to po-debconf are available at
+#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-30 14:36+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Server se shellovými účty:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit shellové účty GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Server pro stahování:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit balíky GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Měl by to být jiný počítač než je hlavní server GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Přihlašovací jméno správce GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Správce GForge bude mít v systému GForge všechna práva. Používá se například "
+"pro schvalování vytváření nových projektů."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Zadejte prosím přihlašovací jméno tohoto účtu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP adresa:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr "Zadejte prosím IP adresu serveru, který bude hostit instalaci GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "To je vyžadováno pro nastavení virtuálních hostů v Apachi."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Heslo správce GForge:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Zadejte prosím heslo pro tento účet."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Potvrzení hesla:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Počáteční seznam schopností:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge umožňuje uživatelům, aby si ze seznamu schopností definovali své "
+"dovednosti. Seznam, který zde zadáte, bude uložen v databázi jako výchozí "
+"seznam schopností."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Jednotlivé položky seznamu schopností oddělte středníky."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Chcete mít v GForge jednoduchou konfiguraci DNS?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Můžete mít buď jednodušší konfiguraci DNS, která používá zástupné znaky, aby "
+"namapovala weby všech projektů na jedinou IP adresu a nasměrovala všechny "
+"SCM servery na server jediný, nebo můžete mít komplexní nastavení, jež vám "
+"umožní použít vícero počítačů pro webové a SCM servery."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"I když zvolíte jednodušší nastavení DNS, stále můžete použít více počítačů. "
+"Nastavení bude pouze předpokládat, budete mít všechny adresáře s weby "
+"projektů na jednom počítači a že pro SCM použijete jediný server."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Chcete, aby se pošta doručená na ${noreply} zahazovala?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge využívá adresu „${noreply}“ k odesílání i příjmu velkého množství "
+"pošty."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Pokud s touto adresou nemáte jiné plány, doporučujeme veškerou příchozí "
+"poštu přesměrovat do černé díry (/dev/null)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Název GForge domény nebo subdomény:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím doménu, která bude hostit vaši instalaci GForge. Některé "
+"služby obdrží své vlastní subdomény této domény (scm, lists, atd.)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Emailová adresa správce GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím emailovou adresu správce tohoto systému GForge. Adresa se "
+"použije v případě výskytu problémů."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Jméno GForge systému:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím jméno GForge systému. Toto jméno je v systému používáno na "
+"několika místech."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Databázový server:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím IP adresu (nebo jméno) serveru, který bude hostit vaši GForge "
+"databázi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Jméno databáze:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Zadejte prosím jméno databáze, která bude obsahovat databázi GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Uživatelské jméno správce databáze:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím uživatelské jméno správce databáze na serveru, který bude "
+"hostit databázi GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Heslo pro připojení do databáze:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Připojení do databáze je ověřováno heslem."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Zadejte zde prosím heslo pro připojení."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit balíky GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "ID skupiny správců novinek:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Členové správcovské skupiny pro novinky mohou schvalovat novinky pro hlavní "
+"stránku GForge. Tato skupina nesmí mít ID 1. Toto byste měli měnit jen v "
+"případě, že přecházíte z dřívější verze a chcete zachovat svá data."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "ID skupiny správců pro statistiky:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "ID skupiny správců pro hodnocení:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Server pro poštovní konference:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit poštovní konference GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit shellové účty GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Server pro přesměrování pošty:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit přesměrování pošty pro "
+"uživatele GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "angličtina"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "bulharština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "katalánština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "čínština (tradiční)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "holandština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "francouzština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "němčina"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "řečtina"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "hebrejština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "indonéština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "italština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "japonština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "korejština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "latina"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "norština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "polština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "portugalština (brazilská)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "portugalština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "ruština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "čínština (zjednodušená)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "španělština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "švédština"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "thajština"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "English"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Výchozí jazyk:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Vyberte prosím výchozí jazyk pro webové stránky."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Výchozí téma:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Vyberte prosím výchozí téma pro webové stránky. Musí to být platný název."

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/de.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/de.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/de.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/de.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,603 @@
+# Translation of @PACKAGE@ debconf templates to German
+# Copyright (C) Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>, 2007, 2008.
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ package.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@ 4.6.99+svn6387-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-06 22:57+0100\n"
+"Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>\n"
+"Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Shell-Server:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Shell-"
+"Konten beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Download-Server:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Pakete "
+"beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr ""
+"Dieser sollte nicht mit dem Namen des Haupt-GForge-Rechners übereinstimmen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "GForge-Administrator-Anmeldung:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Das GForge-Administrator-Konto wird alle Privilegien auf dem GForge-System "
+"haben. Es wird benötigt, um die Erstellung von neuen Projekten zu bewilligen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Bitte wählen Sie den Benutzernamen für dieses Konto."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-Adresse:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, der Ihre GForge-Installation "
+"beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Diese wird für die virtualhosting-Konfiguration des Apache benötigt."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "GForge-Administrator-Passwort:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Bitte wählen Sie das Passwort für dieses Konto."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Bestätigung des Passworts:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Bitte geben Sie zur Bestätigung das Passwort erneut ein."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Anfängliche Liste der Fähigkeiten:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge erlaubt es den Benutzern, eine Liste Ihrer Fähigkeiten zu definieren, "
+"die aus allen in der Datenbank hinterlegten Fähigkeiten ausgewählt werden "
+"können. Diese Liste ist die anfängliche Liste von Fähigkeiten, die in die "
+"Datenbank eingegeben wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie die Namen der Fähigkeiten, getrennt durch Semikola »;«, ein."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Möchten Sie eine einfache DNS-Installation für GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Sie können eine einfache DNS-Installation haben, die Jokerzeichen verwendet, "
+"um alle Projekt-Webhosts auf eine einzelne IP abzubilden und alle scm-hosts "
+"auf einen einzigen SCM-Server weiterzuleiten, oder eine komplexe "
+"Installation, die viele Server als Projektwebserver oder SCM-Server erlaubt."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Selbst falls Sie eine einfache DNS-Installation verwenden, können Sie "
+"dennoch separate Maschinen für die Projektserver verwenden, es wird nur "
+"angenommen, dass sich alle Webverzeichnisse der Projekte auf dem gleichen "
+"Server mit einem einzelnen Server für SCM befinden."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Möchten Sie, dass E-Mail an ${noreply} verworfen wird?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge sendet und empfängt viele E-Mails von und auf der »${noreply}«-"
+"Adresse."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"E-Mails an diese Adresse sollten an ein schwarzes Loch (/dev/null) "
+"umgeleitet werden, es sei denn, Sie haben für diese Adresse eine andere "
+"Verwendung."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "GForge Domain- oder Subdomain-Name:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie die Domain an, die Ihre GForge-Installation beherbergen "
+"wird. Einigen Diensten (scm, lists, usw.) wird innerhalb der Domain eine "
+"eigene Subdomain zugewiesen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "E-Mail-Adresse des GForge-Administrators:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des GForge-Administrators Ihrer Site an. "
+"Diese wird beim Auftritt von Problemen benötigt."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "GForge-Systemname:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Namen des GForge-Systems ein. Er wird an verschiedenen "
+"Stellen im ganzen System verwendet."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Datenbank-Server:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie die IP-Adresse (oder den Rechnernamen) des Servers ein, der "
+"die GForge-Datenbank beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Datenbankname:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Namen der Datenbank an, die die GForge-Datenbank "
+"beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Name des Administrators der Datenbank:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Benutzernamen des Datenbankadministrators für den Server "
+"ein, der die GForge-Datenbank beherbergen wird."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Für die Datenbank verwendetes Passwort:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr ""
+"Verbindungen zum Datenbank-System werden durch ein Passwort authentifiziert."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Bitte wählen Sie das Passwort für Verbindungen aus."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Pakete "
+"beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "ID der News-Administrators-Gruppe:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Mitglieder der News-Administrator-Gruppe können Nachrichten für die GForge-"
+"Hauptseite genehmigen. Diese Gruppen-ID darf nicht 1 sein. Dies sollte nur "
+"geändert werden, falls Sie ein Upgrade von einer vorhergehenden Version "
+"durchführen und Ihre Daten behalten möchten."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "ID der Statistik-Administratorgruppe:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "ID der »peer rating«-Administratorgruppe:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Mailinglisten-Server:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-"
+"Mailinglisten beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Shell-"
+"Konten beherbergen wird."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Benutzer-E-Mail-Umleitungsserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihren GForge-Benutzer-"
+"E-Mail-Umleiter beherbergen wird."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Englisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulgarisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalanisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "(traditionelles) Chinesisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holländisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Französisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Deutsch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Griechisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebräisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonesisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italienisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japanisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreanisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latein"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norwegisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Polnisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "brasilianisches Portugiesisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugiesisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Russisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "(vereinfachtes) Chinesisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spanisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Schwedisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Thailändisch"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "German"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Standardsprache:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Bitte wählen Sie die Standardsprache für Webseiten."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Standard Thema:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Bitte wählen Sie das Standard-Thema für Webseiten. Dies muss ein gültiger "
+"Namen sein."
+
+#~ msgid "admin"
+#~ msgstr "Administrator"

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/es.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/es.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/es.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/es.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,528 @@
+# @PACKAGE@ po-debconf translation to Spanish
+# Copyright (C) 2007, 2009 Software in the Public Interest
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ package.
+#
+# Changes:
+#  - Initial translation
+#    José Miguel Parrella Romero <joseparrella at cantv.net>, 2007
+#
+#  - Updates
+#    Francisco Javier Cuadrado <fcocuadrado at gmail.com>, 2009
+#
+# Traductores, si no conoce el formato PO, merece la pena leer la
+# documentación de gettext, especialmente las secciones dedicadas a este
+# formato, por ejemplo ejecutando:
+#  info -n '(gettext)PO Files'
+#  info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+# Equipo de traducción al español, por favor, lean antes de traducir
+# los siguientes documentos:
+#
+#  - El proyecto de traducción de Debian al español
+#   http://www.debian.org/intl/spanish/
+#   especialmente las notas de traducción en
+#   http://www.debian.org/intl/spanish/notas
+#
+#  - La guía de traducción de po's de debconf:
+#   /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+#   o http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@ 4.7~rc2-7\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-15 14:37+0200\n"
+"Last-Translator: Francisco Javier Cuadrado <fcocuadrado at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Debian l10n Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Servidor de la consola:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell accounts."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las cuentas de la consola de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Servidor de descargas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará los paquetes de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "No debería ser igual al de la máquina principal de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Usuario del administrador de GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "The GForge administrator account will have full privileges on the system. It will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr "La cuenta de administrador de GForge tendrá privilegios completos sobre el sistema. Se debe utilizar para aprobar la creación de nuevos proyectos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Escriba el nombre de usuario para esta cuenta."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "Dirección IP:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the IP address of the server that will host the GForge installation."
+msgstr "Introduzca la dirección IP del servidor que albergará la instalación de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Es necesario para la configuración del servidor virtual de Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Contraseña del administrador de Gforge"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Escriba la contraseña para esta cuenta."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Confirmación de la contraseña:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Escriba nuevamente la contraseña para su confirmación."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Lista inicial de habilidades:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from those present in the database. This list is the initial list of skills that will enter the database."
+msgstr "Gforge permite que los usuarios definan una lista de habilidades, a elegir de las presentes en la base de datos. Esta lista es la lista inicial de habilidades que se introducirá en la base de datos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Introduzca una lista de nombres de habilidades, separados por punto y coma."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "¿Quiere una configuración sencilla de DNS para GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM servers."
+msgstr "Puede utilizar una configuración sencilla de DNS que utilizará comodines para asignar todos los anfitriones web de proyectos a una única dirección IP, y dirigir a todos los anfitriones de SCM a un único servidor de SCM, o una configuración compleja que le permitirá tener muchos servidores como servidores de proyectos web o de SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as project servers; it just assumes that all the project web directories are on the same server with a single SCM server."
+msgstr "Incluso si tiene una configuración sencilla de DNS, aún puede utilizar máquinas diferentes para los servidores de proyecto. Simplemente se asumirá que todos los directorios web de los proyectos están en el mismo servidor y que tiene un único servidor para SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "¿Desea borrar los correos enviados a ${noreply}?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" address."
+msgstr "Gforge envía y recibe muchos correos electrónicos hacia y desde la dirección «${noreply}»."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), unless you have another use for that address."
+msgstr "Los correos electrónicos que se envíen a esa dirección se deberían redireccionar a un agujero negro («/dev/null»), a menos que esa dirección tenga otro uso."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "El nombre de dominio o subdominio de Gforge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the domain that will host the GForge installation. Some services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr "Introduzca el dominio que albergará la instalación de Gforge. Algunos servicios (scm, lists, etc.) tendrán su propio subdominio en ese dominio."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Dirección de correo electrónico del administrador de Gforge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It will be used when problems occur."
+msgstr "Introduzca la dirección de correo electrónico del administrador de Gforge de este sitio. Se utilizará en caso de que ocurra un problema."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Nombre del sistema de Gforge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "Please enter the name of the GForge system. It is used in various places throughout the system."
+msgstr "Introduzca el nombre del sistema de GForge. Se utiliza en varios sitios del sistema."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Servidor de bases de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the GForge database."
+msgstr "Introduzca la dirección IP (o nombre de la máquina) del servidor que alberga la base de datos de Gforge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Nombre de la base de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Introduzca el nombre de la base de datos que albergará la base de datos de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Nombre de usuario del administrador de la base de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Please enter the username of the database administrator for the server that will host the GForge database."
+msgstr "Introduzca el nombre de usuario del administrador de la base de datos del servidor en el que se albergará la base de datos de GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Contraseña de la base de datos:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Las conexiones al sistema de la base de datos se autentican con una contraseña."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Escriba la contraseña de conexión."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará los paquetes de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "ID del grupo de administración de las noticias:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "The members of the news admin group can approve news for the GForge main page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr "Los miembros del grupo de administradores de noticias pueden aprobar nuevas noticias en la página principal de GForge. El identificador de este grupo no debe ser «1». Esto se debería cambiar sólo si actualiza desde una versión previa y quiere mantener los datos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "ID del grupo de administración de estadísticas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "ID del grupo de administradores de las calificaciones comunitarias:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Servidor de las listas de correo:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing lists."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las listas de correo de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge shell accounts."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las cuentas de la consola de Gforge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Servidor de reenvío de los correos de usuarios:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail redirector."
+msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará el redirector de los correos electrónicos de usuarios de GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Inglés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Búlgaro"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Catalán"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "Chino (Tradicional)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Francés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Alemán"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Griego"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebreo"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonesio"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italiano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Coreano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latín"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Noruego"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Polaco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "Portugués (Brasileño)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugués"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Ruso"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "Chino (Simplificado)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Español"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Sueco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Tailandés"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Inglés [Idioma predeterminado]"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Idioma predeterminado:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Elija el idioma predeterminado para las páginas web."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Tema predeterminado:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr "Elija el tema predeterminado para las páginas web. Debe ser un nombre válido."
+

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/fi.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/fi.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/fi.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/fi.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,579 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-24 17:41+0200\n"
+"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
+"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Finnish\n"
+"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Komentorivipalvelin:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Anna GForgen komentorivitunnuksia isännöivän palvelimen verkkonimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Latauspalvelin:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Anna GForge-paketteja isännöivän palvelimen verkkonimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Tämän ei tulisi olla GForgen pääpalvelin."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "GForgen ylläpitotunnus:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"GForgen ylläpitotunnuksella tulee olemaan täydet oikeudet järjestelmään. "
+"Sitä käytetään hyväksyttäessä uusien projektien luominen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Valitse tämän tunnuksen nimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-osoite:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr "Anna GForge-asennusta isännöivän palvelimen IP-osoite."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Tätä tarvitaan Apachen näennäiskoneiden asetukseen."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "GForgen ylläpitosalasana:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Valitse tunnuksen salasana."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Salasanan vahvistus:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Anna salasana uudestaan vahvistukseksi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Alkuperäinen lista taidoista:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge antaa käyttäjien määrittää listan taidoistaan. Ne valitaan "
+"tietokannassa tällä hetkellä olevista. Tämä alkuperäinen taitolista "
+"tallennetaan tietokantaan."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Anna puolipisteillä erotettu lista taitojen nimistä."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Käytetäänkö GForgen kanssa yksinkertaista DNS-asetusta?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Kaikki projektin verkkoasemat voidaan kuvata yhteen IP-osoitteeseen "
+"yksinkertaisella, korvausmerkkejä sisältävällä DNS-asetuksella ja ohjata "
+"kaikki versionhallintakoneet yhdelle versionhallintapalvelimelle. "
+"Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää monipuolisempia asetuksia, jotka sallivat "
+"useampia palvelimia projektin verkko- tai versionhallintapalvelimina."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Vaikka käytettäisiin yksinkertaista DNS-asetusta, voidaan erillisiä koneita "
+"silti käyttää projektipalvelimina. Tällöin vain oletetaan, että kaikki "
+"projektien verkkohakemistot ovat samalla palvelimella yhden "
+"versionhallintapalvelimen kanssa."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr ""
+"Haluatko, että osoitteeseen ${noreply} tuleva sähköposti heitetään pois?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge lähettää ja vastaanottaa paljon sähköpostia osoitteen ”${noreply}” "
+"kautta."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Tuohon osoitteeseen tuleva sähköposti tulisi ohjata mustaan aukkoon (/dev/"
+"null), jos osoitteelle ei ole muuta käyttöä."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "GForgen verkkotunnus tai aliverkkotunnus:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Anna GForge-asennuksen verkkotunnus. Joillekin palveluille (versionhallinta, "
+"listat, jne.) annetaan oma aliverkkotunnus tämän verkkotunnuksen alta."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "GForgen ylläpidon sähköpostiosoite:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Anna GForgen ylläpidon sähköpostiosoite. Tätä käytetään, kun ongelmia "
+"ilmaantuu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "GForgen järjestelmänimi:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Anna GForge-järjestelmän nimi. Tätä käytetään eri paikoissa ympäri "
+"järjestelmää."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Tietokantapalvelin:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Anna GForgen tietokantaa isännöivän palvelimen IP-osoite (tai verkkonimi)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Tietokannan nimi:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Anna GForgen tietokantaa isännöivän tietokannan nimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Tietokannan ylläpitotunnus:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Anna GForgen tietokantaa isännöivän palvelimen tietokannan "
+"ylläpitokäyttäjätunnus."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Tietokannan salasana:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Yhteydet tietokantaan todennetaan salasanalla."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Anna yhteyssalasana."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Anna GForgen paketteja isännöivän palvelimen verkkonimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Uutisten ylläpitäjäryhmän ID:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Uutisten ylläpitäjäryhmän jäsenet voivat hyväksyä uutisia GForgen "
+"pääsivulle. Tämän ryhmän ID:n ei tule olla 1. Tätä tulisi muuttaa vain, jos "
+"päivität aikaisemmasta versiosta ja haluat säilyttää tiedot."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Tilastojen ylläpitäjäryhmän ID:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "Vertaisarvioiden ylläpitäjäryhmän ID:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Postituslistapalvelin:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr "Anna GForgen postituslistoja isännöivän palvelimen verkkonimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Anna GForgen komentorivitunnuksia isännöivän palvelimen verkkonimi."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Käyttäjäpostien edelleenohjaajapalvelin:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Anna GForgen käyttäjäpostien edelleenohjaajaa isännöivän palvelimen "
+"verkkonimi."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "englanti"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "bulgaria"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "katalaani"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "kiina (perinteinen)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "hollanti"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "ranska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "saksa"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "kreikka"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "heprea"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "indonesia"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "italia"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "japani"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "korea"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "latina"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "norja"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "puola"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "portugali (Brasilian)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "portugali"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "venäjä"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "kiina (yksinkertaistettu)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "espanja"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "ruotsi"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "thai"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "englanti"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Oletuskieli:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Valitse verkkosivujen oletuskieli."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Oletusteema:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr "Valitse verkkosivujen oletusteema. Tämän tulee olla käypä nimi."
+
+#~ msgid "admin"
+#~ msgstr "admin"

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/fr.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/fr.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/fr.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/fr.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,601 @@
+# Translation of @PACKAGE@ debconf templates to French
+# Copyright (C) 2002-2007 Christian Perrier <bubulle at debian.org>
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ package.
+#
+# Christian Perrier <bubulle at debian.org>, 2002-2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-23 11:05+0100\n"
+"Last-Translator: Christian Perrier <bubulle at debian.org>\n"
+"Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Serveur interactif (« shell server ») :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les comptes interactifs "
+"GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Serveur de téléchargement :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les paquets de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Ce nom devrait être différent du nom d'hôte principal de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Identifiant de l'administrateur de GForge :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Le compte d'administration de GForge aura tous les privilèges sur le système "
+"GForge. Il servira à approuver la création de projets."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Veuillez choisir l'identifiant à utiliser pour ce compte."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "Adresse IP :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr "Veuillez indiquer l'adresse IP du serveur qui hébergera GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr ""
+"Cette information est indispensable à la configuration des hôtes virtuels "
+"pour Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Mot de passe de l'administrateur de GForge :"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Veuillez choisir le mot de passe de ce compte."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Confirmation du mot de passe :"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Veuillez entrer à nouveau le mot de passe, pour confirmation."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Liste initiale de domaines de compétences :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"Les utilisateurs de GForge peuvent afficher leurs niveaux de compétence dans "
+"différents domaines. Cette liste est la liste initiale de ces domaines. "
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer les noms de ces domaines de compétence, séparés par des "
+"points-virgules."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Souhaitez-vous une configuration DNS simplifiée ?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Il est possible de mettre en service une gestion DNS simplifiée qui "
+"utilisera des jokers (« wildcards ») pour affecter tous les serveurs web de "
+"vos projets à une seule adresse IP, ainsi que tous les hôtes SCM (« Source "
+"Control Management » : gestionnaire de configuration) à un seul serveur SCM. "
+"Une configuration plus complexe est également possible pour utiliser "
+"plusieurs serveurs comme serveurs web ou SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Même si vous choisissez la configuration DNS simplifiée, vous pourrez "
+"toujours utiliser des serveurs différents comme serveurs de projets. Ce "
+"choix n'apporte qu'une restriction : tous les répertoires web sont sur un "
+"seul serveur, ainsi que tous les entrepôts SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Faut-il supprimer les courriers pour ${noreply} ?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge envoie fréquemment des courriers de et vers l'adresse « ${noreply} »."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Il est conseillé de rediriger les courriers adressés à cette adresse vers un "
+"trou noir (/dev/null), sauf si elle est utilisée par ailleurs."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Nom de domaine ou de sous-domaine GForge :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom de domaine qui hébergera le serveur GForge. "
+"Certains services auront leur propre sous-domaine à l'intérieur de ce "
+"domaine (scm, lists, etc.)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Adresse électronique de l'administrateur GForge :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer l'adresse de l'administrateur de GForge. Elle est utilisée "
+"quand un problème se produit."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Nom du système GForge :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom du système GForge. Il est utilisé dans plusieurs "
+"parties du serveur."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Serveur de base de données :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer l'adresse IP ou le nom du serveur qui hébergera la base de "
+"données de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Nom de la base de données :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Veuillez indiquer le nom de la base de données pour GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Identifiant de l'administrateur du serveur de bases de données :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer l'identifiant de l'administrateur du serveur de bases de "
+"données qui hébergera la base de données de GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Mot de passe de connexion au serveur de bases de données :"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr ""
+"Les connexions au serveur de bases de données sont protégées par un mot de "
+"passe."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Veuillez choisir ce mot de passe de connexion."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les paquets de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Numéro du groupe (GID) d'administration des nouvelles :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Les membres du groupe d'administration des nouvelles peuvent approuver des "
+"nouvelles pour les publier sur la page d'accueil de GForge. Le numéro de ce "
+"groupe ne doit pas être 1. Cette information n'est requise que si vous "
+"mettez à jour une installation précédente et que vous voulez garder vos "
+"données."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Numéro du groupe d'administration des statistiques :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "Numéro du groupe d'administration des notations (« rating ») :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Serveur de listes de diffusion :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom d'hôte du serveur qui hébergera les listes de "
+"diffusion de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom d'hôte du serveur qui hébergera les comptes "
+"interactifs GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Redirecteur des courriers des utilisateurs :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera le redirecteur du courriel "
+"utilisateurs de GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "French"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "bulgare"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "catalan"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "chinois traditionnel"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "néerlandais"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "espéranto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "français"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "allemand"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "grec"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "hébreu"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "indonésien"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "italien"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "japonais"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "coréen"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "latin"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "norvégien"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "polonais"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "portugais du Brésil"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "portugais"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "russe"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "chinois simplifié"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "espagnol"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "suédois"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "thaï"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "French"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Langue par défaut :"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Veuillez choisir la langue par défaut des pages web."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Thème par défaut :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Veuillez choisir le thème par défaut des pages web. Veillez à indiquer un "
+"nom valable."
+
+#~ msgid "admin"
+#~ msgstr "admin"

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/gl.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/gl.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/gl.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/gl.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,587 @@
+# Galician translation of @PACKAGE@'s debconf templates
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ package.
+# Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>, 2007, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-25 03:47+0000\n"
+"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>\n"
+"Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Servidor de shell:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as contas shell de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Servidor de descargas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Introduza o nome do servidor que ha hospedar os paquetes de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Non debería ser o mesmo que o servidor principal de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Nome do usuario administrador de GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"A conta de administrador de GForge ha ter tódolos privilexios no sistema. "
+"Hase empregar para aprobar a creación de novos proxectos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Escolla o nome de usuario para esta conta."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "Enderezo IP:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+"Introduza o enderezo IP do servidor que ha hospedar a instalación de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Isto é preciso para configurar a hospedaxe virtual de Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Contrasinal de administrador de GForge:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Escolla un contrasinal para esta conta."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Confirmación do contrasinal:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Volva introducir o contrasinal para confirmalo."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Lista inicial de coñecementos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge permítelle aos usuarios facer unha lista cos seus coñecementos, que "
+"poden escoller entre os que figuran na base de datos. Esta lista é a lista "
+"inicial de coñecementos que han entrar na base de datos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+"Introduza unha lista de nomes de coñecementos separados por signos de punto "
+"e coma."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "¿Quere unha configuración de DNS simple para GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Pode empregar unha configuración de DNS simple con comodíns para mapear "
+"tódalas webs dos proxectos a un só enderezo IP e dirixir tódolos nomes dos "
+"SCM a un só servidor de SCM, ou unha configuración complexa que lle permite "
+"ter moitos servidores coma servidores web ou servidores SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Aínda se ten unha configuración simple de DNS, pode ter varias máquinas para "
+"os servidores dos proxectos; só supón que tódolos directorios web dos "
+"proxectos están no mesmo servidor cun só servidor para SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "¿Quere que se descarten as mensaxes enviadas a ${noreply}?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge envía e recibe moito email desde e para o enderezo \"${noreply}\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"O email dirixido a ese enderezo debería ser enviado a un burato negro (/dev/"
+"null), a menos que empregue ese enderezo para outra cousa."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Nome de dominio ou subdominio de GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Introduza o dominio que ha hospedar a instalación de GForge. Algúns servizos "
+"(scm, listas, etc.) han ter o seu propio subdominio dentro dese dominio."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Enderezo de email do administrador de GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Introduza o enderezo de email do administrador de GForge deste sitio. Hase "
+"empregar se aparecen problemas."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Nome do sistema GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Introduza o nome do sistema GForge. Emprégase en varios lugares do sistema."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Servidor de bases de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Introduza o enderezo IP (ou nome) do servidor que ha hospedar a base de "
+"datos de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Nome da base de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Introduza o nome da base de datos que ha hospedar as contas shell de Gforge"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Nome de usuario do administrador da base de datos:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Introduza o nome de usuario do administrador de bases de datos do servidor "
+"que ha hospedar a base de datos de GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Contrasinal para a base de datos:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr ""
+"As conexións ao sistema de bases de datos van autenticadas cun contrasinal."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Escolla o contrasinal para a conexión."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Introduza o nome do servidor que ha hospedar os paquetes de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "ID do grupo de administradores de novas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Os membros do grupo de administradores de novas poden aprobar as novas da "
+"páxina principal de Gforge. Este ID de grupo non debe ser 1. Só se debería "
+"cambiar se está a se actualizar dunha versión anterior e quere conservar os "
+"datos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "ID do grupo de administradores de estatísticas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "ID do grupo de administradores de calificacións de iguais:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Servidor de listas de correo:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as listas de correo de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as contas shell de GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Redirector de correo dos usuarios:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Introduza o nome do servidor que ha hospedar o redirector do correo dos "
+"usuarios de GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Inglés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Búlgaro"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Catalán"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "Chinés (Tradicional)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Francés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Alemán"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Grego"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebreo"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonesio"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italiano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Xaponés"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Coreano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latín"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Noruegués"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Polaco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "Portugués (Brasil)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugués"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Ruso"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "Chinés (Simplificado)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Español"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Sueco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Thai"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Inglés"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Idioma por defecto:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Escolla o idioma por defecto para as páxinas web."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Tema por defecto:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Escolla o tema por defecto para as páxinas web. Debe ser un nome válido."
+
+#~ msgid "admin"
+#~ msgstr "admin"

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/nl.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/nl.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/nl.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/nl.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,739 @@
+#
+#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+#  this format, e.g. by running:
+#     info -n '(gettext)PO Files'
+#     info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+#  Some information specific to po-debconf are available at
+#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-28 14:19+0100\n"
+"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco at skolelinux.no>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Dutch\n"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Shell-server:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server die de GForge-shellaccounts gaat "
+"aanbieden?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Downloadserver:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server waarop de GForge-pakketten gehost gaan "
+"worden?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Dit dient te verschillen van de hoofd-GForge-server."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Gebruikersnaam GForge-beheerder:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"De GForge-beheerdersaccount krijgt volledige rechten binnen GForge-systeem, "
+"en wordt gebruikt om nieuwe projecten goed te keuren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Wat is de gebruikersnaam voor deze account?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-adres:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server die de GForge-installatie gaat hosten?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Dit is nodig voor om de 'virtual hosting' van Apache in te stellen."
+
+# Type: password
+# Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Wachtwoord van de GForge-beheerder:"
+
+# Type: password
+# Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Wat is het wachtwoord van deze account?"
+
+# Type: password
+# Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Wachtwoordbevestiging:"
+
+# Type: password
+# Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Ter bevestiging dient het wachtwoord nogmaals ingevoerd te worden."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Initiële lijst van vaardigheden:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge geeft gebruikers de mogelijkheid om een lijst met hun vaardigheden op "
+"te geven, gekozen uit deze aanwezig in de database. Dit is de de initiële "
+"lijst van vaardigheden voor de database."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+"Gelieve een met puntkomma's gescheiden lijst van vaardigheidsnamen in te "
+"voeren."
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Wilt u een eenvoudige DNS-opzet voor GForge?"
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Er kan een eenvoudige DNS-opstelling gebruikt worden die jokers gebruikt om "
+"alle project-websites naar een enkel IP-adres en alle scm-hosts naar een "
+"enkele SCM-server te mappen. Of u er kan een complexe opstelling gebruikt "
+"worden die toelaat meerdere servers als project-webserver of SCM-server te "
+"gebruiken."
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Ook bij gebruik van de eenvoudige DNS-opzet heeft kunt u alsnog "
+"verschillende machines gebruiken voor de projectservers, de enige aanname is "
+"dat alle project-webmappen op dezelfde server staan, en dat u een enkele "
+"server heeft voor bronbeheer (SCM)."
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Wilt u dat e-mail voor ${noreply} weggegooid wordt?"
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge verstuurt en ontvangt een heleboel e-mails van en naar het adres "
+"'${noreply}'."
+
+# Type: boolean
+# Description
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Tenzij u dat adres voor iets anders gebruikt is het aan te raden om de e-"
+"mail naar dat adres om te leiden naar een zwart gat (/dev/null)."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "De GForge-domeinnaam (of subdomeinnaam):"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Wat is het domein waarop uw GForge-installatie gehost wordt? Sommige "
+"diensten (broncodebeheer, lijsten, ...) zullen hun eigen subdomein krijgen "
+"binnen dat domein."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "E-mailadres van de GForge-beheerder:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Wat is het e-mail-adres van de GForge-beheerder op dit systeem? Wordt "
+"gebruikt wanneer er problemen optreden."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Naam van het GForge-systeem:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Wat is de naam van het GForge-systeem? Deze naam wordt op verschillende "
+"plaatsen in het systeem gebruikt."
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Databaseserver:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Wat is het IP-adres (of de computernaam) van de server die de GForge-"
+"database gaat hosten?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Databasenaam:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Wat is de naam van de database die als de GForge-database gebruikt gaat "
+"worden?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Gebruikersnaam van de databasebeheerder:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Wat is de gebruikersnaam van de database-beheerder van de server die de "
+"GForge-database gaat hosten?"
+
+# Type: password
+# Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Databasewachtwoord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr ""
+"Verbindingen met het databasesysteem worden geauthentificeerd via een "
+"wachtwoord."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Wat is het wachtwoord voor de verbinding?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server die de GForge-pakketten gaat hosten?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Groep-ID van de nieuws-beheerdersgroep:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"De leden van de niews-beheerdersgroep kunnen nieuws voor de GForge-"
+"hoofdpagina goedkeuren. Deze groep-ID mag niet 1 zijn. Dit optie is enkel "
+"van belang als u opwaardeerd van een eerdere versie en uw gegevens wilt "
+"bewaren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Groep-ID van de statistiekbeheerdersgroep:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "groep-ID van de 'peer rating'-beheerdersgroep:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "E-maillijst-server:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server die de GForge-e-maillijsten gaat hosten?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server die de GForge-shellaccounts gaat "
+"aanbieden?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "De e-mail-doorstuur-server:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Wat is de computernaam van de server verantwoordelijk voor het doorsturen "
+"van de mail voor GForge-gebruikers?"
+
+# Type: select
+# DefaultChoice
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Engels"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulgaars"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Catalaans"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "Traditioneel Chinees"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Nederlands"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Frans"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Duits"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Grieks"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebreeuws"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonesisch"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italiaans"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japans"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreaans"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latijns"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Noors"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Pools"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "Braziliaans Portugees"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugees"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Russisch"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "Vereenvoudigd Chinees"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spaans"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Zweeds"
+
+# Type: select
+# Choices
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Thais"
+
+# Type: select
+# Description
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Dutch"
+
+# Type: select
+# Description
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Standaardtaal:"
+
+# Type: select
+# Description
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Wat wordt de standaardtaal voor webpagina's?"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Standaardthema:"
+
+# Type: string
+# Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Wat wordt het standaardthema voor webpagina's? Dit dient een geldige naam te "
+"zijn."

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/pt.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/pt.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/pt.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/pt.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,601 @@
+# Portuguese translation for @PACKAGE@'s debconf messages
+# Copyright (C) 2007 Ricardo Silva
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ package.
+# Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>, 2007-2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@ 4.6.99+svn6387-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-12 21:30+0100\n"
+"Last-Translator: Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Portuguese <traduz at debianpt.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Servidor de shells:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome da máquina do servidor onde ficarão as contas "
+"shell do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Servidor de downloads:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar os pacotes GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Não deve ser o mesmo que o host principal do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Login do administrador do GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"A conta de administrador do GForge terá privilégios totais sobre o sistema. "
+"Será usada para aprovar a criação de novos projectos."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Por favor escolha o nome de utilizador para esta conta."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "Endereço IP:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o endereço IP do servidor onde será feita a instalação "
+"do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Isto é necessário para a configuração de 'virtual hosts' do Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Palavra-passe do administrador do GForge:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Por favor escolha a palavra-passe para esta conta."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Confirmação da palavra-passe:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Por favor, reescreva a palavra-passe para confirmação."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Lista inicial de competências:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"O Gforge permite que os utilizadores definam uma lista com as suas "
+"competências, a serem escolhidas de entre aquelas que estão na base de "
+"dados. Esta lista é a lista inicial de competências que irão figurar na base "
+"de dados."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+"Por favor introduza uma lista de nomes de capacidades, separadas pelo "
+"símbolo ponto-e-vírgula (;)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Deseja uma configuração simples de DNS no GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Você pode ter uma configuração simples de DNS com 'wildcards' para mapear "
+"todos os web-hosts de projectos para um só endereço IP, e direccionar todos "
+"os hosts scm para um único servidor SCM, ou uma configuração complexa que "
+"permite ter bastantes servidores como servidores web para projectos ou para "
+"SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Mesmo que tenha uma configuração simples de DNS, pode ter máquinas separadas "
+"para os seus servidores de projectos; a configuração simplesmente assume que "
+"tem os directórios de projectos no mesmo servidor e tem um único servidor "
+"SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Deseja que o mail para ${noreply} seja apagado?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"O GForge envia e recebe bastante e-mail para e a partir do endereço "
+"\"${noreply}\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Os e-mails para esse endereço devem ser redireccionados para um buraco negro "
+"(/dev/null), a não ser que tenha outro uso para esse endereço."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "O nome do domínio ou subdomínio do GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o domínio que vai conter a instalação do GForge. Alguns "
+"serviços (scm, listas de mail, etc.) terão o seu próprio subdomínio nesse "
+"domínio."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Endereço de email do administrador do GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o endereço de email do administrador GForge neste site. "
+"Será usado quando houverem problemas."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Nome do sistema GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do sistema GForge. Este nome é utilizado em "
+"vários lugares pelo sistema."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Servidor de bases de dados:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o endereço IP (ou nome da máquina) do servidor que irá "
+"guardar a base de dados do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Nome da sua base de dados:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome da base de dados que irá guardar a base de dados "
+"do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Nome do administrador da sua base de dados:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome de utilizador do administrador do servidor que "
+"irá guardar a base de dados do GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Palavra-passe utilizada na base de dados:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "As ligações à base de dados são autenticadas por uma palavra-passe."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Por favor escolha a palavra-passe da ligação."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar os pacotes do GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Identificador do grupo de administradores de notícias:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Os membros do grupo de administradores de notícias podem aprovar notícias "
+"afixadas na página principal do GForge. Este identificador de grupo não pode "
+"ser 1. Isto deve ser mudado apenas se actualizar a partir de uma versão "
+"antiga e quiser manter os seus dados."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Identificador do grupo de administradores de estatísticas:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "Identificador do grupo de administradores de classificação por pares:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Servidor de listas de email:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar as listas de email do "
+"GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do servidor onde irão ficar as contas de shell do "
+"GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Servidor de redirecção de mail dos utilizadores:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Por favor introduza o nome do servidor que fará o redireccionamento do mail "
+"dos utilizadores do GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Inglês"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Búlgaro"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Catalão"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "Chinês (Tradicional)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandês"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Francês"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Alemão"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Grego"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebraico"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonésio"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italiano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonês"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Coreano"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latim"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Noruegês"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Polaco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "Português do Brasil"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Português"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Russo"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "Chinês (Simplificado)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Espanhol"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Sueco"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Tailandês"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Inglês[ Idioma pré-definido]"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Idioma pré-definido:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Por favor escolha o idioma pré-definido das páginas web."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Tema pré-definido:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Por favor escolha o tema pré-definido para as páginas web. Tem de introduzir "
+"um nome válido."
+
+#~ msgid "admin"
+#~ msgstr "admin"

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/ru.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/ru.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/ru.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/ru.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,590 @@
+# translation of ru.po to Russian
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>, 2007, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 4.6.99+svn6387-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-24 20:32+0300\n"
+"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Сервер оболочек:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Введите имя сервера, на котором будут расположены учётные записи оболочек "
+"для GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Сервер загрузок:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Введите имя сервера, на котором будут расположены пакеты GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Оно не должно совпадать с главным хостом GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Учётная запись администратора GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Учётная запись администратора GForge будет иметь все привилегии в системе. "
+"Она будет использована для подтверждения создания новых проектов."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Введите имя пользователя учётной записи для этого."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-адрес:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+"Введите IP-адрес сервера, на котором будет располагаться установка GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Это нужно для настройки виртуального хостинга Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Пароль администратора GForge:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Введите пароль для этой учётной записи."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Подтверждение пароля:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Введите пароль ещё раз для подтверждения."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Начальный список навыков:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge позволяет пользователям составить список своих навыков из имеющихся в "
+"базе данных. Запрашиваемый сейчас начальный список навыков будет введён в "
+"базу данных."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Введите названия навыков, разделяя их точкой с запятой."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Выполнить простую настройку DNS для GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Вы можете использовать простую настройку DNS с групповыми символами, по "
+"которым веб-имена всех проектов преобразуются в один IP-адрес, а все scm-"
+"хосты в одно имя сервера SCM, или сложную настройку, которая позволяет "
+"многим серверам выступать в качестве веб или SCM серверов."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Даже если используется простая настройка DNS, вы всё равно можете "
+"использовать отдельные машины под серверы проектов; здесь просто "
+"предполагается, что все веб-каталоги проектов размещены на том же сервере с "
+"одним сервером SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Удалять почту, присланную на адрес ${noreply}?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge посылает и принимает множество электронных писем на адрес \"${noreply}"
+"\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Почта на этот адрес должна быть перенаправлена в чёрную дыру (/dev/null), "
+"если вы не используете этот адрес для чего-то ещё."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Имя домена или поддомена GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Введите домен, который будет обслуживать установку GForge. В этом домене "
+"некоторым сервисам (scm, lists и т.д.) будут присвоены свои собственные "
+"поддомены."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Адрес электронной почты администратора GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Введите e-mail адрес администратора GForge для этого сайта. Он будет "
+"использован при возникновении проблем."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Имя системы GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Введите имя системы GForge. Оно используется в разных местах по всей системе."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Сервер базы данных:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Введите IP-адрес (или имя хоста) сервера, на котором будет расположена база "
+"данных GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Имя базы данных:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Введите имя базы данных, которая будет содержать базу данных GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Имя пользователя администратора базы данных:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Введите имя пользователя администратора базы данных для сервера, на котором "
+"будет расположена база данных GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Пароль для базы данных:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Для подключений к базе данных требуется пароль."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Введите пароль для подключения."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+"Введите имя хоста сервера, на котором будут располагаться пакеты GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Административный ID группы новостей:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Члены административной группы новостей могут утверждать новости для главной "
+"страницы GForge. Данный ID не должен быть равен 1. Он должен быть изменён, "
+"только если вы обновляетесь с предыдущей версии и хотите сохранить данные."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Административный ID группы статистики:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "Административный ID группы рейтинга:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Сервер списков почтовых рассылок:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+"Введите имя хоста сервера, который будет обслуживать списки почтовых "
+"рассылок GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Введите имя сервера, на котором будут расположены учётные записи оболочек "
+"для GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Сервер-перенаправитель пользовательской почты:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Введите имя сервера, который будет перенаправлять почту пользователей GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "английский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "болгарский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "каталонский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "китайский (традиционный)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "голландский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "эсперанто"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "французский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "немецкий"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "греческий"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "иврит"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "индонезийский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "итальянский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "японский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "корейский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "латинский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "норвежский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "польский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "португальский (бразильский)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "португальский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "русский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "китайский (упрощённый)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "испанский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "шведский"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "тайский"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "русский"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Язык по умолчанию:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Выберите язык по умолчанию для веб-страниц."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Тема по умолчанию:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Выберите тему по умолчанию для веб-страниц. Должно быть указано допустимое "
+"имя."

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/sv.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/sv.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/sv.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/sv.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,584 @@
+# translation of @PACKAGE at _4.6.99+svn6580-1_sv.po to Swedish
+# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+# this format, e.g. by running:
+# info -n '(gettext)PO Files'
+# info -n '(gettext)Header Entry'
+# Some information specific to po-debconf are available at
+# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+# Martin Ågren <martin.agren at gmail.com>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE at _4.6.99+svn6580-1_sv\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-29 18:44+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: sv\n"
+"X-Poedit-Country: sv\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Skalserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla skalkonton för GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Hämtningsserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla GForge-paketen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Det ska inte vara samma som huvudvärden för GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "GForge-administratörens användarnamn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Administratörskontot för GForge kommer att ha alla rättigheter i GForge-systemet. "
+"Det behövs för att godkänna skapandet av projekten."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Ange användarnamnet för detta konto."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-adress:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr "Ange IP-adressen för servern som kommer tillhandahålla GForge-installationen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Detta krävs för att konfigurera Apaches virtuella värd."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "GForge-administratörens lösenord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Mata in lösenordet för detta konto."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Lösenordsbekräftelse:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Mata in lösenordet igen för bekräftelse."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Initiala listan över färdigheter:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge låter användarna definiera en lista över sina färdigheter, som kan "
+"väljas av de som finns i databasen. Denna lista är den initiala listan "
+"som kommer att läggas in i databasen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Mata in namn på färdigheter, separerade med semikolon."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Vill du ha en enkel DNS-konfiguration för GForge?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Du kan ha en enkel DNS-konfiguration som använder jokertecken för att peka "
+"alla projektwebbplatser till en enda IP-adress och vidaresända alla källkodshanterings"
+"värdar till en enda källkodshanteringsserver, eller en komplex konfiguration som låter "
+"dig ha många servrar som projektwebbservrar eller källkodshanteringsservrar."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Även om du har en enkel DNS-konfiguration, kan du fortfarande ha separata "
+"maskiner för dina projektservrar; den antar bara att du har alla projektens "
+"webbkataloger på samma server och en enda källkodshanteringsserver."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Vill du att e-post till ${noreply} ska tas bort?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+"GForge skickar och tar emot en mängd e-postmeddelanden till och från "
+"adressen \"${noreply}\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"E-post till den adressen ska pekas mot "
+"ett svart hål (/dev/null) såvida du inte har andra användningsområden för "
+"den adressen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Namn på GForge-domänen eller -underdomänen:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Ange den domän som kommer att vara värd för GForge-installationen. Vissa "
+"tjänster (källkodshantering, listor, etc.) kommer att tilldelas sina egna underdomäner i den domänen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "GForge-administratörens e-postadress:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Ange e-postadressen för GForge-administratören på systemet. "
+"Den kommer användas ifall problem uppstår."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "GForges systemnamn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr "Ange namnet på GForge-systemet. Det används på olika ställen i systemet."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Databasserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"IP-adressen (eller värdnamnet) för servern som kommer tillhandahålla "
+"GForge-databasen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Databasnamn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Ange namnet på databasen som kommer tillhandahålla GForge-databasen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Databasadministratörens användarnamn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Ange användarnamnet på databasadministratören för servers "
+"som kommer tillhandahålla GForge-databasen."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Lösenordet som används för databasen:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Uppkopplingar till databassystem autentiseras med ett lösenord."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Välj uppkopplingslösenordet."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla GForge-paketen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "Grupp-id för nyhetsadministratörerna:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Medlemmar i nyhetsadministrationsgruppen kan godkänna nyheter för GForges "
+"förstasida. Detta grupp-id får inte vara 1. Du behöver bara ändra detta "
+"värde om du uppgraderar från en tidigare version och vill behålla ditt data."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "Grupp-id för statistikadministratörerna:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "Grupp-id för användarbedömningsadministratörerna:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Server för sändlistor:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla sändlistorna för GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla skalkonton för GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Omdirigerarserver för användarnas e-post:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla omdirigerarserver för användarnas e-post för GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "Engelska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulgariska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalanska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "Kinesiska (traditionell)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holländska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "Franska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "Tyska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "Grekiska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebreiska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonesiska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "Italienska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japanska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreanska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "Latin"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "Polska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "Portugisiska (brasiliansk)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugisiska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "Ryska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "Kinesiska (förenklad)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spanska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "Svenska"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "Thailändska"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Engelska[ Standardspråk]"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Standardspråk:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Ange standardspråket för webbsidorna."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Standardtema:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""
+"Ange standardtemat för webbsidorna. Detta måste vara ett giltigt "
+"namn."
+

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/templates.pot (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/templates.pot)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/templates.pot	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/templates.pot	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,547 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr ""
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr ""

Copied: trunk/gforge/debian/dsf-po/vi.po (from rev 7724, trunk/gforge/debian/po/vi.po)
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/dsf-po/vi.po	            (rev 0)
+++ trunk/gforge/debian/dsf-po/vi.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -0,0 +1,578 @@
+# Vietnamese Translation for GForge.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the @PACKAGE@ 4.6.99+svn6387-1 package.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005-2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: @PACKAGE@ 4.6.99+svn6387-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGE@@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-29 18:46+1030\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid "Shell server:"
+msgstr "Máy phục vụ trình bao :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr ""
+"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các tài khoản trình bao GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid "Download server:"
+msgstr "Máy phục vụ tải xuống:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+msgid ""
+"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các gói GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "It should not be the same as the main GForge host."
+msgstr "Không nên trùng với máy chủ GForge chính."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "GForge administrator login:"
+msgstr "Tên đăng nhập quản trị GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid ""
+"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
+"will be used to approve the creation of new projects."
+msgstr ""
+"Tài khoản quản trị GForge này sẽ được mọi quyền truy cập hệ thống. Nó dùng "
+"để tán thành việc tạo dự án mới."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
+msgid "Please choose the username for this account."
+msgstr "Hãy chọn tên người dùng cho tài khoản này."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "IP address:"
+msgstr "Địa chỉ IP:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
+"installation."
+msgstr "Hãy gõ địa chỉ IP của máy phục vụ sẽ chứa bản cài đặt GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
+#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
+msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
+msgstr "Nó cần để cấu hình dịch vụ ảo Apache."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "GForge administrator password:"
+msgstr "Mật khẩu quản trị GForge:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
+msgid "Please choose the password for this account."
+msgstr "Hãy chọn mật khẩu cho tài khoản này."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Password confirmation:"
+msgstr "Xác nhận mật khẩu :"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
+msgid "Please re-type the password for confirmation."
+msgstr "Hãy gõ lại mật khẩu để xác nhận nó."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Initial list of skills:"
+msgstr "Danh sách kỹ năng ban đầu :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid ""
+"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
+"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
+"will enter the database."
+msgstr ""
+"GForge cho mỗi người dùng có khả năng định nghĩa một danh sách các kỹ năng "
+"của mình, để được chọn trong các điều nằm trong cơ sở dữ liệu. Danh sách này "
+"là danh sách kỹ năng ban đầu sẽ vào cơ sở dữ liệu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
+msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
+msgstr "Hãy gõ danh sách các tên kỹ năng định giới bằng dấu chấm phẩy « ; »."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
+msgstr "Bạn có muốn thiết lập DNS đơn giản cho GForge không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
+"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
+"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
+"servers."
+msgstr ""
+"Bạn có thể sử dụng một thiết lập DNS đơn giản có ký tự đại diện, để ánh xạ "
+"mọi máy chủ Web của dự án tới cùng một địa chỉ IP, và chuyển hướng mọi máy "
+"chủ scm-host tới cùng một máy phục vụ SCM, hoặc một thiết lập phức tạp cho "
+"phép nhiều máy phục vụ làm máy phục vụ Web của dự án hay máy phục vụ SCM."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
+#. (cvs, svn, etc.)
+#: ../@PACKAGE at -dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
+"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
+"the same server with a single SCM server."
+msgstr ""
+"Thậm chí nếu bạn sử dụng một thiết lập DNS đơn giản, bạn vẫn còn có thể sử "
+"dụng các máy khác nhau làm máy phục vụ dự án; nó chỉ giả sử tất cả các thư "
+"mục Web của dự án nằm trên cùng một máy phục vụ, với một máy phục vụ SCM "
+"riêng lẻ."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
+msgstr "Bạn có muốn hủy mọi thư được gửi cho ${noreply} không?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
+"address."
+msgstr "GForge gửi và nhận rất nhiều thư điện tử cho/từ địa chỉ « ${noreply} »."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../@PACKAGE at -mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
+msgid ""
+"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
+"unless you have another use for that address."
+msgstr ""
+"Các thư gửi đến địa chỉ đó nên bị chuyển hướng tới « /dev/null » (bị hủy), "
+"trừ bạn muốn sử dụng địa chỉ đó bằng cách khác."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid "GForge domain or subdomain name:"
+msgstr "Tên miền hay miền con GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
+"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
+msgstr ""
+"Hãy gõ miền sẽ chứa bản cài đặt GForge. Một số dịch vụ (scm, lists v.v.) sẽ "
+"nhận miền con riêng ở trong miền đó."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid "GForge administrator e-mail address:"
+msgstr "Địa chỉ thư của quản trị GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
+"will be used when problems occur."
+msgstr ""
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của quản trị GForge của địa chỉ Web này. Nó sẽ "
+"dùng khi gặp vấn đề."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid "GForge system name:"
+msgstr "Tên hệ thống GForge:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
+"throughout the system."
+msgstr ""
+"Hãy gõ tên của hệ thống GForge. Nó dùng ở các nơi khác nhau trên khắp hệ "
+"thống."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid "Database server:"
+msgstr "Máy phục vụ cơ sở dữ liệu :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
+"GForge database."
+msgstr ""
+"Hãy gõ địa chỉ IP (hay tên máy) của máy phục vụ sẽ chứa cơ sở dữ liệu GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Tên cơ sở dữ liệu :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
+msgstr "Hãy gõ tên của cơ sở dữ liệu sẽ chứa cơ sở dữ liệu GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid "Database administrator username:"
+msgstr "Tên người dùng quản trị cơ sở dữ liệu :"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
+msgid ""
+"Please enter the username of the database administrator for the server that "
+"will host the GForge database."
+msgstr ""
+"Hãy gõ tên người dùng của quản trị cơ sở dữ liệu cho máy phục vụ sẽ chứa cơ "
+"sở dữ liệu GForge."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Password used for the database:"
+msgstr "Mật khẩu dùng cho cơ sở dữ liệu :"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
+msgstr "Kết nối đến hệ thống cơ sở dữ liệu thì xác thực bằng mật khẩu."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
+msgid "Please choose the connection password."
+msgstr "Hãy chọn mật khẩu kết nối."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
+msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các gói GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid "News administrative group ID:"
+msgstr "ID nhóm quản trị tin tức:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
+msgid ""
+"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
+"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
+"upgrade from a previous version and want to keep the data."
+msgstr ""
+"Mọi thành viên của nhóm quản trị tin tức có quyền tán thành tin tức để hiển "
+"thị trên trang chính GForge. ID nhóm (GID) này PHẢI khác với số 1. Thay đổi "
+"nó chỉ nếu bạn nâng cấp từ phiên bản cũ và muốn giữ lại dữ liệu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
+msgid "Statistics administrative group ID:"
+msgstr "ID nhóm quản trị thống kê:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
+msgid "Peer rating administrative group ID:"
+msgstr "ID nhóm quản trị đánh giá ngang hàng:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid "Mailing lists server:"
+msgstr "Máy phục vụ hộp thư chung:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
+"lists."
+msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các hộp thư chung GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
+"accounts."
+msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các tài khoản trình bao GForge."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid "User mail redirector server:"
+msgstr "Máy phục vụ chuyển hướng thư tín người dùng:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
+"redirector."
+msgstr ""
+"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa bộ chuyển hướng thư tín người dùng "
+"GForge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "English"
+msgstr "tiếng Anh"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "tiếng Bun-ga-ri"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Catalan"
+msgstr "tiếng Ca-ta-lăng"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Traditional)"
+msgstr "tiếng Trung (truyền thống)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Dutch"
+msgstr "tiếng Hòa"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Esperanto"
+msgstr "tiếng Etpêrantô"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "French"
+msgstr "tiếng Pháp"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "German"
+msgstr "tiếng Đức"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Greek"
+msgstr "tiếng Hy Lạp"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Hebrew"
+msgstr "tiếng Do Thái"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Indonesian"
+msgstr "tiếng Nam Dương"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Italian"
+msgstr "tiếng Ý"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Japanese"
+msgstr "tiếng Nhật"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Korean"
+msgstr "tiếng Hàn"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Latin"
+msgstr "tiếng La-tinh"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Norwegian"
+msgstr "tiếng Na Uy"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Polish"
+msgstr "tiếng Ba Lan"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese (Brazilian)"
+msgstr "tiếng Bổ Đào Nhà (Bra-xin)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Portuguese"
+msgstr "tiếng Bổ Đào Nhà"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Russian"
+msgstr "tiếng Nga"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Chinese (Simplified)"
+msgstr "tiếng Trung (phổ thông)"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Spanish"
+msgstr "tiếng Tây Ban Nha"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Swedish"
+msgstr "tiếng Thuỵ Điển"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
+msgid "Thai"
+msgstr "tiếng Thái"
+
+#. Type: select
+#. DefaultChoice
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
+msgid "English[ Default language]"
+msgstr "Tiếng Việt [Ngôn ngữ mặc định]"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Default language:"
+msgstr "Ngôn ngữ mặc định:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
+msgid "Please choose the default language for web pages."
+msgstr "Hãy chọn ngôn ngữ mặc định cho trang Web."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid "Default theme:"
+msgstr "Sắc thái mặc định:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
+msgid ""
+"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
+msgstr "Hãy chọn sắc thái mặc định cho trang Web: nó phải là một tên hợp lệ."

Deleted: trunk/gforge/debian/po/POTFILES.in
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/POTFILES.in	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/POTFILES.in	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,14 +0,0 @@
-[type: gettext/rfc822deb] gforge-common.templates.dsfh-in
-[type: gettext/rfc822deb] gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in
-[type: gettext/rfc822deb] gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in
-[type: gettext/rfc822deb] gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/common-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/dbhost-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/dbpasswd-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/downloadhost-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/groupid-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/host-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/lists-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/shellhost-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/users-variables.templates
-[type: gettext/rfc822deb] dsf-helper/web-variables.templates

Deleted: trunk/gforge/debian/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/cs.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/cs.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,587 +0,0 @@
-#
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-30 14:36+0200\n"
-"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Server se shellovými účty:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit shellové účty GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Server pro stahování:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit balíky GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Měl by to být jiný počítač než je hlavní server GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Přihlašovací jméno správce GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Správce GForge bude mít v systému GForge všechna práva. Používá se například "
-"pro schvalování vytváření nových projektů."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Zadejte prosím přihlašovací jméno tohoto účtu."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP adresa:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr "Zadejte prosím IP adresu serveru, který bude hostit instalaci GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "To je vyžadováno pro nastavení virtuálních hostů v Apachi."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Heslo správce GForge:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Zadejte prosím heslo pro tento účet."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Potvrzení hesla:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Počáteční seznam schopností:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge umožňuje uživatelům, aby si ze seznamu schopností definovali své "
-"dovednosti. Seznam, který zde zadáte, bude uložen v databázi jako výchozí "
-"seznam schopností."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Jednotlivé položky seznamu schopností oddělte středníky."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Chcete mít v GForge jednoduchou konfiguraci DNS?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Můžete mít buď jednodušší konfiguraci DNS, která používá zástupné znaky, aby "
-"namapovala weby všech projektů na jedinou IP adresu a nasměrovala všechny "
-"SCM servery na server jediný, nebo můžete mít komplexní nastavení, jež vám "
-"umožní použít vícero počítačů pro webové a SCM servery."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"I když zvolíte jednodušší nastavení DNS, stále můžete použít více počítačů. "
-"Nastavení bude pouze předpokládat, budete mít všechny adresáře s weby "
-"projektů na jednom počítači a že pro SCM použijete jediný server."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Chcete, aby se pošta doručená na ${noreply} zahazovala?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge využívá adresu „${noreply}“ k odesílání i příjmu velkého množství "
-"pošty."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Pokud s touto adresou nemáte jiné plány, doporučujeme veškerou příchozí "
-"poštu přesměrovat do černé díry (/dev/null)."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Název GForge domény nebo subdomény:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím doménu, která bude hostit vaši instalaci GForge. Některé "
-"služby obdrží své vlastní subdomény této domény (scm, lists, atd.)."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Emailová adresa správce GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím emailovou adresu správce tohoto systému GForge. Adresa se "
-"použije v případě výskytu problémů."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Jméno GForge systému:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím jméno GForge systému. Toto jméno je v systému používáno na "
-"několika místech."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Databázový server:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím IP adresu (nebo jméno) serveru, který bude hostit vaši GForge "
-"databázi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Jméno databáze:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Zadejte prosím jméno databáze, která bude obsahovat databázi GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Uživatelské jméno správce databáze:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím uživatelské jméno správce databáze na serveru, který bude "
-"hostit databázi GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Heslo pro připojení do databáze:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Připojení do databáze je ověřováno heslem."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Zadejte zde prosím heslo pro připojení."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit balíky GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "ID skupiny správců novinek:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Členové správcovské skupiny pro novinky mohou schvalovat novinky pro hlavní "
-"stránku GForge. Tato skupina nesmí mít ID 1. Toto byste měli měnit jen v "
-"případě, že přecházíte z dřívější verze a chcete zachovat svá data."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "ID skupiny správců pro statistiky:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "ID skupiny správců pro hodnocení:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Server pro poštovní konference:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit poštovní konference GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit shellové účty GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Server pro přesměrování pošty:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím jméno serveru, který bude hostit přesměrování pošty pro "
-"uživatele GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "angličtina"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "bulharština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "katalánština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "čínština (tradiční)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "holandština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "francouzština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "němčina"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "řečtina"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "hebrejština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "indonéština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "italština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "japonština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "korejština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "latina"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "norština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "polština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "portugalština (brazilská)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "portugalština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "ruština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "čínština (zjednodušená)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "španělština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "švédština"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "thajština"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "English"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Výchozí jazyk:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Vyberte prosím výchozí jazyk pro webové stránky."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Výchozí téma:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Vyberte prosím výchozí téma pro webové stránky. Musí to být platný název."

Deleted: trunk/gforge/debian/po/de.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/de.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/de.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,603 +0,0 @@
-# Translation of gforge debconf templates to German
-# Copyright (C) Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>, 2007, 2008.
-# This file is distributed under the same license as the gforge package.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge 4.6.99+svn6387-1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-06 22:57+0100\n"
-"Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>\n"
-"Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Shell-Server:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Shell-"
-"Konten beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Download-Server:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Pakete "
-"beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr ""
-"Dieser sollte nicht mit dem Namen des Haupt-GForge-Rechners übereinstimmen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "GForge-Administrator-Anmeldung:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Das GForge-Administrator-Konto wird alle Privilegien auf dem GForge-System "
-"haben. Es wird benötigt, um die Erstellung von neuen Projekten zu bewilligen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Bitte wählen Sie den Benutzernamen für dieses Konto."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-Adresse:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, der Ihre GForge-Installation "
-"beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Diese wird für die virtualhosting-Konfiguration des Apache benötigt."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "GForge-Administrator-Passwort:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Bitte wählen Sie das Passwort für dieses Konto."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Bestätigung des Passworts:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Bitte geben Sie zur Bestätigung das Passwort erneut ein."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Anfängliche Liste der Fähigkeiten:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge erlaubt es den Benutzern, eine Liste Ihrer Fähigkeiten zu definieren, "
-"die aus allen in der Datenbank hinterlegten Fähigkeiten ausgewählt werden "
-"können. Diese Liste ist die anfängliche Liste von Fähigkeiten, die in die "
-"Datenbank eingegeben wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie die Namen der Fähigkeiten, getrennt durch Semikola »;«, ein."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Möchten Sie eine einfache DNS-Installation für GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Sie können eine einfache DNS-Installation haben, die Jokerzeichen verwendet, "
-"um alle Projekt-Webhosts auf eine einzelne IP abzubilden und alle scm-hosts "
-"auf einen einzigen SCM-Server weiterzuleiten, oder eine komplexe "
-"Installation, die viele Server als Projektwebserver oder SCM-Server erlaubt."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Selbst falls Sie eine einfache DNS-Installation verwenden, können Sie "
-"dennoch separate Maschinen für die Projektserver verwenden, es wird nur "
-"angenommen, dass sich alle Webverzeichnisse der Projekte auf dem gleichen "
-"Server mit einem einzelnen Server für SCM befinden."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Möchten Sie, dass E-Mail an ${noreply} verworfen wird?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge sendet und empfängt viele E-Mails von und auf der »${noreply}«-"
-"Adresse."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"E-Mails an diese Adresse sollten an ein schwarzes Loch (/dev/null) "
-"umgeleitet werden, es sei denn, Sie haben für diese Adresse eine andere "
-"Verwendung."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "GForge Domain- oder Subdomain-Name:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie die Domain an, die Ihre GForge-Installation beherbergen "
-"wird. Einigen Diensten (scm, lists, usw.) wird innerhalb der Domain eine "
-"eigene Subdomain zugewiesen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "E-Mail-Adresse des GForge-Administrators:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des GForge-Administrators Ihrer Site an. "
-"Diese wird beim Auftritt von Problemen benötigt."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "GForge-Systemname:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Namen des GForge-Systems ein. Er wird an verschiedenen "
-"Stellen im ganzen System verwendet."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Datenbank-Server:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie die IP-Adresse (oder den Rechnernamen) des Servers ein, der "
-"die GForge-Datenbank beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Datenbankname:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Namen der Datenbank an, die die GForge-Datenbank "
-"beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Name des Administrators der Datenbank:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Benutzernamen des Datenbankadministrators für den Server "
-"ein, der die GForge-Datenbank beherbergen wird."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Für die Datenbank verwendetes Passwort:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr ""
-"Verbindungen zum Datenbank-System werden durch ein Passwort authentifiziert."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Bitte wählen Sie das Passwort für Verbindungen aus."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Pakete "
-"beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "ID der News-Administrators-Gruppe:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Mitglieder der News-Administrator-Gruppe können Nachrichten für die GForge-"
-"Hauptseite genehmigen. Diese Gruppen-ID darf nicht 1 sein. Dies sollte nur "
-"geändert werden, falls Sie ein Upgrade von einer vorhergehenden Version "
-"durchführen und Ihre Daten behalten möchten."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "ID der Statistik-Administratorgruppe:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "ID der »peer rating«-Administratorgruppe:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Mailinglisten-Server:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-"
-"Mailinglisten beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihre GForge-Shell-"
-"Konten beherbergen wird."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Benutzer-E-Mail-Umleitungsserver:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Bitte geben Sie den Rechnernamen des Servers ein, der Ihren GForge-Benutzer-"
-"E-Mail-Umleiter beherbergen wird."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Englisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgarisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalanisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "(traditionelles) Chinesisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holländisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Französisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Deutsch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Griechisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebräisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italienisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japanisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Koreanisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latein"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norwegisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Polnisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "brasilianisches Portugiesisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugiesisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Russisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "(vereinfachtes) Chinesisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spanisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Schwedisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Thailändisch"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "German"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Standardsprache:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Bitte wählen Sie die Standardsprache für Webseiten."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Standard Thema:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Bitte wählen Sie das Standard-Thema für Webseiten. Dies muss ein gültiger "
-"Namen sein."
-
-#~ msgid "admin"
-#~ msgstr "Administrator"

Deleted: trunk/gforge/debian/po/es.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/es.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/es.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,528 +0,0 @@
-# gforge po-debconf translation to Spanish
-# Copyright (C) 2007, 2009 Software in the Public Interest
-# This file is distributed under the same license as the gforge package.
-#
-# Changes:
-#  - Initial translation
-#    José Miguel Parrella Romero <joseparrella at cantv.net>, 2007
-#
-#  - Updates
-#    Francisco Javier Cuadrado <fcocuadrado at gmail.com>, 2009
-#
-# Traductores, si no conoce el formato PO, merece la pena leer la
-# documentación de gettext, especialmente las secciones dedicadas a este
-# formato, por ejemplo ejecutando:
-#  info -n '(gettext)PO Files'
-#  info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-# Equipo de traducción al español, por favor, lean antes de traducir
-# los siguientes documentos:
-#
-#  - El proyecto de traducción de Debian al español
-#   http://www.debian.org/intl/spanish/
-#   especialmente las notas de traducción en
-#   http://www.debian.org/intl/spanish/notas
-#
-#  - La guía de traducción de po's de debconf:
-#   /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#   o http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge 4.7~rc2-7\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-15 14:37+0200\n"
-"Last-Translator: Francisco Javier Cuadrado <fcocuadrado at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Servidor de la consola:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell accounts."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las cuentas de la consola de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Servidor de descargas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará los paquetes de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "No debería ser igual al de la máquina principal de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Usuario del administrador de GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "The GForge administrator account will have full privileges on the system. It will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr "La cuenta de administrador de GForge tendrá privilegios completos sobre el sistema. Se debe utilizar para aprobar la creación de nuevos proyectos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Escriba el nombre de usuario para esta cuenta."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "Dirección IP:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the IP address of the server that will host the GForge installation."
-msgstr "Introduzca la dirección IP del servidor que albergará la instalación de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Es necesario para la configuración del servidor virtual de Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Contraseña del administrador de Gforge"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Escriba la contraseña para esta cuenta."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Confirmación de la contraseña:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Escriba nuevamente la contraseña para su confirmación."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Lista inicial de habilidades:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from those present in the database. This list is the initial list of skills that will enter the database."
-msgstr "Gforge permite que los usuarios definan una lista de habilidades, a elegir de las presentes en la base de datos. Esta lista es la lista inicial de habilidades que se introducirá en la base de datos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Introduzca una lista de nombres de habilidades, separados por punto y coma."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "¿Quiere una configuración sencilla de DNS para GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM servers."
-msgstr "Puede utilizar una configuración sencilla de DNS que utilizará comodines para asignar todos los anfitriones web de proyectos a una única dirección IP, y dirigir a todos los anfitriones de SCM a un único servidor de SCM, o una configuración compleja que le permitirá tener muchos servidores como servidores de proyectos web o de SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as project servers; it just assumes that all the project web directories are on the same server with a single SCM server."
-msgstr "Incluso si tiene una configuración sencilla de DNS, aún puede utilizar máquinas diferentes para los servidores de proyecto. Simplemente se asumirá que todos los directorios web de los proyectos están en el mismo servidor y que tiene un único servidor para SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "¿Desea borrar los correos enviados a ${noreply}?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" address."
-msgstr "Gforge envía y recibe muchos correos electrónicos hacia y desde la dirección «${noreply}»."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), unless you have another use for that address."
-msgstr "Los correos electrónicos que se envíen a esa dirección se deberían redireccionar a un agujero negro («/dev/null»), a menos que esa dirección tenga otro uso."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "El nombre de dominio o subdominio de Gforge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the domain that will host the GForge installation. Some services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr "Introduzca el dominio que albergará la instalación de Gforge. Algunos servicios (scm, lists, etc.) tendrán su propio subdominio en ese dominio."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Dirección de correo electrónico del administrador de Gforge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It will be used when problems occur."
-msgstr "Introduzca la dirección de correo electrónico del administrador de Gforge de este sitio. Se utilizará en caso de que ocurra un problema."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Nombre del sistema de Gforge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "Please enter the name of the GForge system. It is used in various places throughout the system."
-msgstr "Introduzca el nombre del sistema de GForge. Se utiliza en varios sitios del sistema."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Servidor de bases de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the GForge database."
-msgstr "Introduzca la dirección IP (o nombre de la máquina) del servidor que alberga la base de datos de Gforge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Nombre de la base de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Introduzca el nombre de la base de datos que albergará la base de datos de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Nombre de usuario del administrador de la base de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Please enter the username of the database administrator for the server that will host the GForge database."
-msgstr "Introduzca el nombre de usuario del administrador de la base de datos del servidor en el que se albergará la base de datos de GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Contraseña de la base de datos:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Las conexiones al sistema de la base de datos se autentican con una contraseña."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Escriba la contraseña de conexión."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará los paquetes de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "ID del grupo de administración de las noticias:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "The members of the news admin group can approve news for the GForge main page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr "Los miembros del grupo de administradores de noticias pueden aprobar nuevas noticias en la página principal de GForge. El identificador de este grupo no debe ser «1». Esto se debería cambiar sólo si actualiza desde una versión previa y quiere mantener los datos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "ID del grupo de administración de estadísticas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "ID del grupo de administradores de las calificaciones comunitarias:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Servidor de las listas de correo:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing lists."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las listas de correo de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge shell accounts."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará las cuentas de la consola de Gforge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Servidor de reenvío de los correos de usuarios:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail redirector."
-msgstr "Introduzca el nombre del servidor que albergará el redirector de los correos electrónicos de usuarios de GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Inglés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Búlgaro"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Catalán"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "Chino (Tradicional)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Francés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Alemán"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Griego"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebreo"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesio"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italiano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Coreano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latín"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Noruego"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Polaco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "Portugués (Brasileño)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugués"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Ruso"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "Chino (Simplificado)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Español"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Sueco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Tailandés"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Inglés [Idioma predeterminado]"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Idioma predeterminado:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Elija el idioma predeterminado para las páginas web."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Tema predeterminado:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr "Elija el tema predeterminado para las páginas web. Debe ser un nombre válido."
-

Deleted: trunk/gforge/debian/po/fi.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/fi.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/fi.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,579 +0,0 @@
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-24 17:41+0200\n"
-"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
-"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Finnish\n"
-"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Komentorivipalvelin:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Anna GForgen komentorivitunnuksia isännöivän palvelimen verkkonimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Latauspalvelin:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Anna GForge-paketteja isännöivän palvelimen verkkonimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Tämän ei tulisi olla GForgen pääpalvelin."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "GForgen ylläpitotunnus:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"GForgen ylläpitotunnuksella tulee olemaan täydet oikeudet järjestelmään. "
-"Sitä käytetään hyväksyttäessä uusien projektien luominen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Valitse tämän tunnuksen nimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-osoite:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr "Anna GForge-asennusta isännöivän palvelimen IP-osoite."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Tätä tarvitaan Apachen näennäiskoneiden asetukseen."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "GForgen ylläpitosalasana:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Valitse tunnuksen salasana."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Salasanan vahvistus:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Anna salasana uudestaan vahvistukseksi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Alkuperäinen lista taidoista:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge antaa käyttäjien määrittää listan taidoistaan. Ne valitaan "
-"tietokannassa tällä hetkellä olevista. Tämä alkuperäinen taitolista "
-"tallennetaan tietokantaan."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Anna puolipisteillä erotettu lista taitojen nimistä."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Käytetäänkö GForgen kanssa yksinkertaista DNS-asetusta?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Kaikki projektin verkkoasemat voidaan kuvata yhteen IP-osoitteeseen "
-"yksinkertaisella, korvausmerkkejä sisältävällä DNS-asetuksella ja ohjata "
-"kaikki versionhallintakoneet yhdelle versionhallintapalvelimelle. "
-"Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää monipuolisempia asetuksia, jotka sallivat "
-"useampia palvelimia projektin verkko- tai versionhallintapalvelimina."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Vaikka käytettäisiin yksinkertaista DNS-asetusta, voidaan erillisiä koneita "
-"silti käyttää projektipalvelimina. Tällöin vain oletetaan, että kaikki "
-"projektien verkkohakemistot ovat samalla palvelimella yhden "
-"versionhallintapalvelimen kanssa."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr ""
-"Haluatko, että osoitteeseen ${noreply} tuleva sähköposti heitetään pois?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge lähettää ja vastaanottaa paljon sähköpostia osoitteen ”${noreply}” "
-"kautta."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Tuohon osoitteeseen tuleva sähköposti tulisi ohjata mustaan aukkoon (/dev/"
-"null), jos osoitteelle ei ole muuta käyttöä."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "GForgen verkkotunnus tai aliverkkotunnus:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Anna GForge-asennuksen verkkotunnus. Joillekin palveluille (versionhallinta, "
-"listat, jne.) annetaan oma aliverkkotunnus tämän verkkotunnuksen alta."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "GForgen ylläpidon sähköpostiosoite:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Anna GForgen ylläpidon sähköpostiosoite. Tätä käytetään, kun ongelmia "
-"ilmaantuu."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "GForgen järjestelmänimi:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Anna GForge-järjestelmän nimi. Tätä käytetään eri paikoissa ympäri "
-"järjestelmää."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Tietokantapalvelin:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Anna GForgen tietokantaa isännöivän palvelimen IP-osoite (tai verkkonimi)."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Tietokannan nimi:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Anna GForgen tietokantaa isännöivän tietokannan nimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Tietokannan ylläpitotunnus:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Anna GForgen tietokantaa isännöivän palvelimen tietokannan "
-"ylläpitokäyttäjätunnus."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Tietokannan salasana:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Yhteydet tietokantaan todennetaan salasanalla."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Anna yhteyssalasana."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Anna GForgen paketteja isännöivän palvelimen verkkonimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Uutisten ylläpitäjäryhmän ID:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Uutisten ylläpitäjäryhmän jäsenet voivat hyväksyä uutisia GForgen "
-"pääsivulle. Tämän ryhmän ID:n ei tule olla 1. Tätä tulisi muuttaa vain, jos "
-"päivität aikaisemmasta versiosta ja haluat säilyttää tiedot."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Tilastojen ylläpitäjäryhmän ID:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "Vertaisarvioiden ylläpitäjäryhmän ID:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Postituslistapalvelin:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr "Anna GForgen postituslistoja isännöivän palvelimen verkkonimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Anna GForgen komentorivitunnuksia isännöivän palvelimen verkkonimi."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Käyttäjäpostien edelleenohjaajapalvelin:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Anna GForgen käyttäjäpostien edelleenohjaajaa isännöivän palvelimen "
-"verkkonimi."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "englanti"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "bulgaria"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "katalaani"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "kiina (perinteinen)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "hollanti"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "ranska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "saksa"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "kreikka"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "heprea"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "indonesia"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "italia"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "japani"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "korea"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "latina"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "norja"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "puola"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "portugali (Brasilian)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "portugali"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "venäjä"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "kiina (yksinkertaistettu)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "espanja"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "ruotsi"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "thai"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "englanti"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Oletuskieli:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Valitse verkkosivujen oletuskieli."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Oletusteema:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr "Valitse verkkosivujen oletusteema. Tämän tulee olla käypä nimi."
-
-#~ msgid "admin"
-#~ msgstr "admin"

Deleted: trunk/gforge/debian/po/fr.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/fr.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/fr.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,601 +0,0 @@
-# Translation of gforge debconf templates to French
-# Copyright (C) 2002-2007 Christian Perrier <bubulle at debian.org>
-# This file is distributed under the same license as the gforge package.
-#
-# Christian Perrier <bubulle at debian.org>, 2002-2007.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-23 11:05+0100\n"
-"Last-Translator: Christian Perrier <bubulle at debian.org>\n"
-"Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Serveur interactif (« shell server ») :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les comptes interactifs "
-"GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Serveur de téléchargement :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les paquets de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Ce nom devrait être différent du nom d'hôte principal de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Identifiant de l'administrateur de GForge :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Le compte d'administration de GForge aura tous les privilèges sur le système "
-"GForge. Il servira à approuver la création de projets."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Veuillez choisir l'identifiant à utiliser pour ce compte."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "Adresse IP :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr "Veuillez indiquer l'adresse IP du serveur qui hébergera GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr ""
-"Cette information est indispensable à la configuration des hôtes virtuels "
-"pour Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Mot de passe de l'administrateur de GForge :"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Veuillez choisir le mot de passe de ce compte."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Confirmation du mot de passe :"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Veuillez entrer à nouveau le mot de passe, pour confirmation."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Liste initiale de domaines de compétences :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"Les utilisateurs de GForge peuvent afficher leurs niveaux de compétence dans "
-"différents domaines. Cette liste est la liste initiale de ces domaines. "
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer les noms de ces domaines de compétence, séparés par des "
-"points-virgules."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Souhaitez-vous une configuration DNS simplifiée ?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Il est possible de mettre en service une gestion DNS simplifiée qui "
-"utilisera des jokers (« wildcards ») pour affecter tous les serveurs web de "
-"vos projets à une seule adresse IP, ainsi que tous les hôtes SCM (« Source "
-"Control Management » : gestionnaire de configuration) à un seul serveur SCM. "
-"Une configuration plus complexe est également possible pour utiliser "
-"plusieurs serveurs comme serveurs web ou SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Même si vous choisissez la configuration DNS simplifiée, vous pourrez "
-"toujours utiliser des serveurs différents comme serveurs de projets. Ce "
-"choix n'apporte qu'une restriction : tous les répertoires web sont sur un "
-"seul serveur, ainsi que tous les entrepôts SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Faut-il supprimer les courriers pour ${noreply} ?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge envoie fréquemment des courriers de et vers l'adresse « ${noreply} »."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Il est conseillé de rediriger les courriers adressés à cette adresse vers un "
-"trou noir (/dev/null), sauf si elle est utilisée par ailleurs."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Nom de domaine ou de sous-domaine GForge :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom de domaine qui hébergera le serveur GForge. "
-"Certains services auront leur propre sous-domaine à l'intérieur de ce "
-"domaine (scm, lists, etc.)."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Adresse électronique de l'administrateur GForge :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer l'adresse de l'administrateur de GForge. Elle est utilisée "
-"quand un problème se produit."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Nom du système GForge :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom du système GForge. Il est utilisé dans plusieurs "
-"parties du serveur."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Serveur de base de données :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer l'adresse IP ou le nom du serveur qui hébergera la base de "
-"données de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Nom de la base de données :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Veuillez indiquer le nom de la base de données pour GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Identifiant de l'administrateur du serveur de bases de données :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer l'identifiant de l'administrateur du serveur de bases de "
-"données qui hébergera la base de données de GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Mot de passe de connexion au serveur de bases de données :"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr ""
-"Les connexions au serveur de bases de données sont protégées par un mot de "
-"passe."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Veuillez choisir ce mot de passe de connexion."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera les paquets de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Numéro du groupe (GID) d'administration des nouvelles :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Les membres du groupe d'administration des nouvelles peuvent approuver des "
-"nouvelles pour les publier sur la page d'accueil de GForge. Le numéro de ce "
-"groupe ne doit pas être 1. Cette information n'est requise que si vous "
-"mettez à jour une installation précédente et que vous voulez garder vos "
-"données."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Numéro du groupe d'administration des statistiques :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "Numéro du groupe d'administration des notations (« rating ») :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Serveur de listes de diffusion :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom d'hôte du serveur qui hébergera les listes de "
-"diffusion de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom d'hôte du serveur qui hébergera les comptes "
-"interactifs GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Redirecteur des courriers des utilisateurs :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Veuillez indiquer le nom du serveur qui hébergera le redirecteur du courriel "
-"utilisateurs de GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "French"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "bulgare"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "catalan"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "chinois traditionnel"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "néerlandais"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "espéranto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "français"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "allemand"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "grec"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "hébreu"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "indonésien"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "italien"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "japonais"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "coréen"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "latin"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "norvégien"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "polonais"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "portugais du Brésil"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "portugais"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "russe"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "chinois simplifié"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "espagnol"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "suédois"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "thaï"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "French"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Langue par défaut :"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Veuillez choisir la langue par défaut des pages web."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Thème par défaut :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Veuillez choisir le thème par défaut des pages web. Veillez à indiquer un "
-"nom valable."
-
-#~ msgid "admin"
-#~ msgstr "admin"

Deleted: trunk/gforge/debian/po/gl.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/gl.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/gl.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,587 +0,0 @@
-# Galician translation of gforge's debconf templates
-# This file is distributed under the same license as the gforge package.
-# Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>, 2007, 2008.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-25 03:47+0000\n"
-"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>\n"
-"Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Servidor de shell:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as contas shell de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Servidor de descargas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Introduza o nome do servidor que ha hospedar os paquetes de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Non debería ser o mesmo que o servidor principal de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Nome do usuario administrador de GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"A conta de administrador de GForge ha ter tódolos privilexios no sistema. "
-"Hase empregar para aprobar a creación de novos proxectos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Escolla o nome de usuario para esta conta."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "Enderezo IP:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-"Introduza o enderezo IP do servidor que ha hospedar a instalación de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Isto é preciso para configurar a hospedaxe virtual de Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Contrasinal de administrador de GForge:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Escolla un contrasinal para esta conta."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Confirmación do contrasinal:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Volva introducir o contrasinal para confirmalo."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Lista inicial de coñecementos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge permítelle aos usuarios facer unha lista cos seus coñecementos, que "
-"poden escoller entre os que figuran na base de datos. Esta lista é a lista "
-"inicial de coñecementos que han entrar na base de datos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-"Introduza unha lista de nomes de coñecementos separados por signos de punto "
-"e coma."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "¿Quere unha configuración de DNS simple para GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Pode empregar unha configuración de DNS simple con comodíns para mapear "
-"tódalas webs dos proxectos a un só enderezo IP e dirixir tódolos nomes dos "
-"SCM a un só servidor de SCM, ou unha configuración complexa que lle permite "
-"ter moitos servidores coma servidores web ou servidores SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Aínda se ten unha configuración simple de DNS, pode ter varias máquinas para "
-"os servidores dos proxectos; só supón que tódolos directorios web dos "
-"proxectos están no mesmo servidor cun só servidor para SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "¿Quere que se descarten as mensaxes enviadas a ${noreply}?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge envía e recibe moito email desde e para o enderezo \"${noreply}\"."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"O email dirixido a ese enderezo debería ser enviado a un burato negro (/dev/"
-"null), a menos que empregue ese enderezo para outra cousa."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Nome de dominio ou subdominio de GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Introduza o dominio que ha hospedar a instalación de GForge. Algúns servizos "
-"(scm, listas, etc.) han ter o seu propio subdominio dentro dese dominio."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Enderezo de email do administrador de GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Introduza o enderezo de email do administrador de GForge deste sitio. Hase "
-"empregar se aparecen problemas."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Nome do sistema GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Introduza o nome do sistema GForge. Emprégase en varios lugares do sistema."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Servidor de bases de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Introduza o enderezo IP (ou nome) do servidor que ha hospedar a base de "
-"datos de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Nome da base de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Introduza o nome da base de datos que ha hospedar as contas shell de Gforge"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Nome de usuario do administrador da base de datos:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Introduza o nome de usuario do administrador de bases de datos do servidor "
-"que ha hospedar a base de datos de GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Contrasinal para a base de datos:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr ""
-"As conexións ao sistema de bases de datos van autenticadas cun contrasinal."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Escolla o contrasinal para a conexión."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Introduza o nome do servidor que ha hospedar os paquetes de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "ID do grupo de administradores de novas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Os membros do grupo de administradores de novas poden aprobar as novas da "
-"páxina principal de Gforge. Este ID de grupo non debe ser 1. Só se debería "
-"cambiar se está a se actualizar dunha versión anterior e quere conservar os "
-"datos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "ID do grupo de administradores de estatísticas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "ID do grupo de administradores de calificacións de iguais:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Servidor de listas de correo:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as listas de correo de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Introduza o nome do servidor que ha hospedar as contas shell de GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Redirector de correo dos usuarios:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Introduza o nome do servidor que ha hospedar o redirector do correo dos "
-"usuarios de GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Inglés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Búlgaro"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Catalán"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "Chinés (Tradicional)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Francés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Alemán"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Grego"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebreo"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesio"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italiano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Xaponés"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Coreano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latín"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Noruegués"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Polaco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "Portugués (Brasil)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugués"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Ruso"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "Chinés (Simplificado)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Español"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Sueco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Thai"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Inglés"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Idioma por defecto:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Escolla o idioma por defecto para as páxinas web."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Tema por defecto:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Escolla o tema por defecto para as páxinas web. Debe ser un nome válido."
-
-#~ msgid "admin"
-#~ msgstr "admin"

Deleted: trunk/gforge/debian/po/nl.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/nl.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/nl.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,739 +0,0 @@
-#
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-28 14:19+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco at skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Shell-server:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server die de GForge-shellaccounts gaat "
-"aanbieden?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Downloadserver:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server waarop de GForge-pakketten gehost gaan "
-"worden?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Dit dient te verschillen van de hoofd-GForge-server."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Gebruikersnaam GForge-beheerder:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"De GForge-beheerdersaccount krijgt volledige rechten binnen GForge-systeem, "
-"en wordt gebruikt om nieuwe projecten goed te keuren."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Wat is de gebruikersnaam voor deze account?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-adres:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server die de GForge-installatie gaat hosten?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Dit is nodig voor om de 'virtual hosting' van Apache in te stellen."
-
-# Type: password
-# Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Wachtwoord van de GForge-beheerder:"
-
-# Type: password
-# Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Wat is het wachtwoord van deze account?"
-
-# Type: password
-# Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Wachtwoordbevestiging:"
-
-# Type: password
-# Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Ter bevestiging dient het wachtwoord nogmaals ingevoerd te worden."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Initiële lijst van vaardigheden:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge geeft gebruikers de mogelijkheid om een lijst met hun vaardigheden op "
-"te geven, gekozen uit deze aanwezig in de database. Dit is de de initiële "
-"lijst van vaardigheden voor de database."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-"Gelieve een met puntkomma's gescheiden lijst van vaardigheidsnamen in te "
-"voeren."
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Wilt u een eenvoudige DNS-opzet voor GForge?"
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Er kan een eenvoudige DNS-opstelling gebruikt worden die jokers gebruikt om "
-"alle project-websites naar een enkel IP-adres en alle scm-hosts naar een "
-"enkele SCM-server te mappen. Of u er kan een complexe opstelling gebruikt "
-"worden die toelaat meerdere servers als project-webserver of SCM-server te "
-"gebruiken."
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Ook bij gebruik van de eenvoudige DNS-opzet heeft kunt u alsnog "
-"verschillende machines gebruiken voor de projectservers, de enige aanname is "
-"dat alle project-webmappen op dezelfde server staan, en dat u een enkele "
-"server heeft voor bronbeheer (SCM)."
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Wilt u dat e-mail voor ${noreply} weggegooid wordt?"
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge verstuurt en ontvangt een heleboel e-mails van en naar het adres "
-"'${noreply}'."
-
-# Type: boolean
-# Description
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Tenzij u dat adres voor iets anders gebruikt is het aan te raden om de e-"
-"mail naar dat adres om te leiden naar een zwart gat (/dev/null)."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "De GForge-domeinnaam (of subdomeinnaam):"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Wat is het domein waarop uw GForge-installatie gehost wordt? Sommige "
-"diensten (broncodebeheer, lijsten, ...) zullen hun eigen subdomein krijgen "
-"binnen dat domein."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "E-mailadres van de GForge-beheerder:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Wat is het e-mail-adres van de GForge-beheerder op dit systeem? Wordt "
-"gebruikt wanneer er problemen optreden."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Naam van het GForge-systeem:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Wat is de naam van het GForge-systeem? Deze naam wordt op verschillende "
-"plaatsen in het systeem gebruikt."
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Databaseserver:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Wat is het IP-adres (of de computernaam) van de server die de GForge-"
-"database gaat hosten?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Databasenaam:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Wat is de naam van de database die als de GForge-database gebruikt gaat "
-"worden?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Gebruikersnaam van de databasebeheerder:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Wat is de gebruikersnaam van de database-beheerder van de server die de "
-"GForge-database gaat hosten?"
-
-# Type: password
-# Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Databasewachtwoord:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr ""
-"Verbindingen met het databasesysteem worden geauthentificeerd via een "
-"wachtwoord."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Wat is het wachtwoord voor de verbinding?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server die de GForge-pakketten gaat hosten?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Groep-ID van de nieuws-beheerdersgroep:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"De leden van de niews-beheerdersgroep kunnen nieuws voor de GForge-"
-"hoofdpagina goedkeuren. Deze groep-ID mag niet 1 zijn. Dit optie is enkel "
-"van belang als u opwaardeerd van een eerdere versie en uw gegevens wilt "
-"bewaren."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Groep-ID van de statistiekbeheerdersgroep:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "groep-ID van de 'peer rating'-beheerdersgroep:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "E-maillijst-server:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server die de GForge-e-maillijsten gaat hosten?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server die de GForge-shellaccounts gaat "
-"aanbieden?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "De e-mail-doorstuur-server:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Wat is de computernaam van de server verantwoordelijk voor het doorsturen "
-"van de mail voor GForge-gebruikers?"
-
-# Type: select
-# DefaultChoice
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Engels"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgaars"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Catalaans"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "Traditioneel Chinees"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Nederlands"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Frans"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Duits"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Grieks"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebreeuws"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesisch"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italiaans"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japans"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Koreaans"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latijns"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Noors"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Pools"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "Braziliaans Portugees"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugees"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Russisch"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "Vereenvoudigd Chinees"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spaans"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Zweeds"
-
-# Type: select
-# Choices
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Thais"
-
-# Type: select
-# Description
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Dutch"
-
-# Type: select
-# Description
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Standaardtaal:"
-
-# Type: select
-# Description
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Wat wordt de standaardtaal voor webpagina's?"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Standaardthema:"
-
-# Type: string
-# Description
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Wat wordt het standaardthema voor webpagina's? Dit dient een geldige naam te "
-"zijn."

Deleted: trunk/gforge/debian/po/pt.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/pt.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/pt.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,601 +0,0 @@
-# Portuguese translation for gforge's debconf messages
-# Copyright (C) 2007 Ricardo Silva
-# This file is distributed under the same license as the gforge package.
-# Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>, 2007-2008.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge 4.6.99+svn6387-1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-12 21:30+0100\n"
-"Last-Translator: Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Portuguese <traduz at debianpt.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Servidor de shells:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome da máquina do servidor onde ficarão as contas "
-"shell do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Servidor de downloads:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar os pacotes GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Não deve ser o mesmo que o host principal do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Login do administrador do GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"A conta de administrador do GForge terá privilégios totais sobre o sistema. "
-"Será usada para aprovar a criação de novos projectos."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Por favor escolha o nome de utilizador para esta conta."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "Endereço IP:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o endereço IP do servidor onde será feita a instalação "
-"do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Isto é necessário para a configuração de 'virtual hosts' do Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Palavra-passe do administrador do GForge:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Por favor escolha a palavra-passe para esta conta."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Confirmação da palavra-passe:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Por favor, reescreva a palavra-passe para confirmação."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Lista inicial de competências:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"O Gforge permite que os utilizadores definam uma lista com as suas "
-"competências, a serem escolhidas de entre aquelas que estão na base de "
-"dados. Esta lista é a lista inicial de competências que irão figurar na base "
-"de dados."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-"Por favor introduza uma lista de nomes de capacidades, separadas pelo "
-"símbolo ponto-e-vírgula (;)."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Deseja uma configuração simples de DNS no GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Você pode ter uma configuração simples de DNS com 'wildcards' para mapear "
-"todos os web-hosts de projectos para um só endereço IP, e direccionar todos "
-"os hosts scm para um único servidor SCM, ou uma configuração complexa que "
-"permite ter bastantes servidores como servidores web para projectos ou para "
-"SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Mesmo que tenha uma configuração simples de DNS, pode ter máquinas separadas "
-"para os seus servidores de projectos; a configuração simplesmente assume que "
-"tem os directórios de projectos no mesmo servidor e tem um único servidor "
-"SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Deseja que o mail para ${noreply} seja apagado?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"O GForge envia e recebe bastante e-mail para e a partir do endereço "
-"\"${noreply}\"."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Os e-mails para esse endereço devem ser redireccionados para um buraco negro "
-"(/dev/null), a não ser que tenha outro uso para esse endereço."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "O nome do domínio ou subdomínio do GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o domínio que vai conter a instalação do GForge. Alguns "
-"serviços (scm, listas de mail, etc.) terão o seu próprio subdomínio nesse "
-"domínio."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Endereço de email do administrador do GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o endereço de email do administrador GForge neste site. "
-"Será usado quando houverem problemas."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Nome do sistema GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do sistema GForge. Este nome é utilizado em "
-"vários lugares pelo sistema."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Servidor de bases de dados:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o endereço IP (ou nome da máquina) do servidor que irá "
-"guardar a base de dados do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Nome da sua base de dados:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome da base de dados que irá guardar a base de dados "
-"do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Nome do administrador da sua base de dados:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome de utilizador do administrador do servidor que "
-"irá guardar a base de dados do GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Palavra-passe utilizada na base de dados:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "As ligações à base de dados são autenticadas por uma palavra-passe."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Por favor escolha a palavra-passe da ligação."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar os pacotes do GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Identificador do grupo de administradores de notícias:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Os membros do grupo de administradores de notícias podem aprovar notícias "
-"afixadas na página principal do GForge. Este identificador de grupo não pode "
-"ser 1. Isto deve ser mudado apenas se actualizar a partir de uma versão "
-"antiga e quiser manter os seus dados."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Identificador do grupo de administradores de estatísticas:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "Identificador do grupo de administradores de classificação por pares:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Servidor de listas de email:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do servidor que irá guardar as listas de email do "
-"GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do servidor onde irão ficar as contas de shell do "
-"GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Servidor de redirecção de mail dos utilizadores:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Por favor introduza o nome do servidor que fará o redireccionamento do mail "
-"dos utilizadores do GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Inglês"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Búlgaro"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Catalão"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "Chinês (Tradicional)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandês"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Francês"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Alemão"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Grego"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebraico"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonésio"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italiano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonês"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Coreano"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latim"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Noruegês"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Polaco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "Português do Brasil"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Português"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Russo"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "Chinês (Simplificado)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Espanhol"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Sueco"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Tailandês"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Inglês[ Idioma pré-definido]"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Idioma pré-definido:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Por favor escolha o idioma pré-definido das páginas web."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Tema pré-definido:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Por favor escolha o tema pré-definido para as páginas web. Tem de introduzir "
-"um nome válido."
-
-#~ msgid "admin"
-#~ msgstr "admin"

Deleted: trunk/gforge/debian/po/ru.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/ru.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/ru.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,590 +0,0 @@
-# translation of ru.po to Russian
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>, 2007, 2008.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: 4.6.99+svn6387-1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-24 20:32+0300\n"
-"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Сервер оболочек:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Введите имя сервера, на котором будут расположены учётные записи оболочек "
-"для GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Сервер загрузок:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Введите имя сервера, на котором будут расположены пакеты GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Оно не должно совпадать с главным хостом GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Учётная запись администратора GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Учётная запись администратора GForge будет иметь все привилегии в системе. "
-"Она будет использована для подтверждения создания новых проектов."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Введите имя пользователя учётной записи для этого."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-адрес:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-"Введите IP-адрес сервера, на котором будет располагаться установка GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Это нужно для настройки виртуального хостинга Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Пароль администратора GForge:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Введите пароль для этой учётной записи."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Подтверждение пароля:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Введите пароль ещё раз для подтверждения."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Начальный список навыков:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge позволяет пользователям составить список своих навыков из имеющихся в "
-"базе данных. Запрашиваемый сейчас начальный список навыков будет введён в "
-"базу данных."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Введите названия навыков, разделяя их точкой с запятой."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Выполнить простую настройку DNS для GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Вы можете использовать простую настройку DNS с групповыми символами, по "
-"которым веб-имена всех проектов преобразуются в один IP-адрес, а все scm-"
-"хосты в одно имя сервера SCM, или сложную настройку, которая позволяет "
-"многим серверам выступать в качестве веб или SCM серверов."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Даже если используется простая настройка DNS, вы всё равно можете "
-"использовать отдельные машины под серверы проектов; здесь просто "
-"предполагается, что все веб-каталоги проектов размещены на том же сервере с "
-"одним сервером SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Удалять почту, присланную на адрес ${noreply}?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge посылает и принимает множество электронных писем на адрес \"${noreply}"
-"\"."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Почта на этот адрес должна быть перенаправлена в чёрную дыру (/dev/null), "
-"если вы не используете этот адрес для чего-то ещё."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Имя домена или поддомена GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Введите домен, который будет обслуживать установку GForge. В этом домене "
-"некоторым сервисам (scm, lists и т.д.) будут присвоены свои собственные "
-"поддомены."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Адрес электронной почты администратора GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Введите e-mail адрес администратора GForge для этого сайта. Он будет "
-"использован при возникновении проблем."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Имя системы GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Введите имя системы GForge. Оно используется в разных местах по всей системе."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Сервер базы данных:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Введите IP-адрес (или имя хоста) сервера, на котором будет расположена база "
-"данных GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Имя базы данных:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Введите имя базы данных, которая будет содержать базу данных GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Имя пользователя администратора базы данных:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Введите имя пользователя администратора базы данных для сервера, на котором "
-"будет расположена база данных GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Пароль для базы данных:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Для подключений к базе данных требуется пароль."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Введите пароль для подключения."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-"Введите имя хоста сервера, на котором будут располагаться пакеты GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Административный ID группы новостей:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Члены административной группы новостей могут утверждать новости для главной "
-"страницы GForge. Данный ID не должен быть равен 1. Он должен быть изменён, "
-"только если вы обновляетесь с предыдущей версии и хотите сохранить данные."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Административный ID группы статистики:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "Административный ID группы рейтинга:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Сервер списков почтовых рассылок:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-"Введите имя хоста сервера, который будет обслуживать списки почтовых "
-"рассылок GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Введите имя сервера, на котором будут расположены учётные записи оболочек "
-"для GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Сервер-перенаправитель пользовательской почты:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Введите имя сервера, который будет перенаправлять почту пользователей GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "английский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "болгарский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "каталонский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "китайский (традиционный)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "голландский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "эсперанто"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "французский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "немецкий"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "греческий"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "иврит"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "индонезийский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "итальянский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "японский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "корейский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "латинский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "норвежский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "польский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "португальский (бразильский)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "португальский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "русский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "китайский (упрощённый)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "испанский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "шведский"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "тайский"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "русский"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Язык по умолчанию:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Выберите язык по умолчанию для веб-страниц."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Тема по умолчанию:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Выберите тему по умолчанию для веб-страниц. Должно быть указано допустимое "
-"имя."

Deleted: trunk/gforge/debian/po/sv.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/sv.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/sv.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,584 +0,0 @@
-# translation of gforge_4.6.99+svn6580-1_sv.po to Swedish
-# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-# this format, e.g. by running:
-# info -n '(gettext)PO Files'
-# info -n '(gettext)Header Entry'
-# Some information specific to po-debconf are available at
-# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-# Martin Ågren <martin.agren at gmail.com>, 2008.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge_4.6.99+svn6580-1_sv\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-29 18:44+0200\n"
-"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: sv\n"
-"X-Poedit-Country: sv\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Skalserver:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla skalkonton för GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Hämtningsserver:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid "Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla GForge-paketen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Det ska inte vara samma som huvudvärden för GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "GForge-administratörens användarnamn:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Administratörskontot för GForge kommer att ha alla rättigheter i GForge-systemet. "
-"Det behövs för att godkänna skapandet av projekten."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Ange användarnamnet för detta konto."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-adress:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr "Ange IP-adressen för servern som kommer tillhandahålla GForge-installationen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Detta krävs för att konfigurera Apaches virtuella värd."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "GForge-administratörens lösenord:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Mata in lösenordet för detta konto."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Lösenordsbekräftelse:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Mata in lösenordet igen för bekräftelse."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Initiala listan över färdigheter:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge låter användarna definiera en lista över sina färdigheter, som kan "
-"väljas av de som finns i databasen. Denna lista är den initiala listan "
-"som kommer att läggas in i databasen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Mata in namn på färdigheter, separerade med semikolon."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Vill du ha en enkel DNS-konfiguration för GForge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Du kan ha en enkel DNS-konfiguration som använder jokertecken för att peka "
-"alla projektwebbplatser till en enda IP-adress och vidaresända alla källkodshanterings"
-"värdar till en enda källkodshanteringsserver, eller en komplex konfiguration som låter "
-"dig ha många servrar som projektwebbservrar eller källkodshanteringsservrar."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Även om du har en enkel DNS-konfiguration, kan du fortfarande ha separata "
-"maskiner för dina projektservrar; den antar bara att du har alla projektens "
-"webbkataloger på samma server och en enda källkodshanteringsserver."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Vill du att e-post till ${noreply} ska tas bort?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-"GForge skickar och tar emot en mängd e-postmeddelanden till och från "
-"adressen \"${noreply}\"."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"E-post till den adressen ska pekas mot "
-"ett svart hål (/dev/null) såvida du inte har andra användningsområden för "
-"den adressen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Namn på GForge-domänen eller -underdomänen:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Ange den domän som kommer att vara värd för GForge-installationen. Vissa "
-"tjänster (källkodshantering, listor, etc.) kommer att tilldelas sina egna underdomäner i den domänen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "GForge-administratörens e-postadress:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Ange e-postadressen för GForge-administratören på systemet. "
-"Den kommer användas ifall problem uppstår."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "GForges systemnamn:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr "Ange namnet på GForge-systemet. Det används på olika ställen i systemet."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Databasserver:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"IP-adressen (eller värdnamnet) för servern som kommer tillhandahålla "
-"GForge-databasen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Databasnamn:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Ange namnet på databasen som kommer tillhandahålla GForge-databasen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Databasadministratörens användarnamn:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Ange användarnamnet på databasadministratören för servers "
-"som kommer tillhandahålla GForge-databasen."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Lösenordet som används för databasen:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Uppkopplingar till databassystem autentiseras med ett lösenord."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Välj uppkopplingslösenordet."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla GForge-paketen."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "Grupp-id för nyhetsadministratörerna:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Medlemmar i nyhetsadministrationsgruppen kan godkänna nyheter för GForges "
-"förstasida. Detta grupp-id får inte vara 1. Du behöver bara ändra detta "
-"värde om du uppgraderar från en tidigare version och vill behålla ditt data."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "Grupp-id för statistikadministratörerna:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "Grupp-id för användarbedömningsadministratörerna:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Server för sändlistor:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla sändlistorna för GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla skalkonton för GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Omdirigerarserver för användarnas e-post:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr "Ange värdnamnet för servern som kommer tillhandahålla omdirigerarserver för användarnas e-post för GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "Engelska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgariska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalanska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "Kinesiska (traditionell)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holländska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "Franska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "Tyska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "Grekiska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebreiska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesiska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "Italienska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japanska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "Koreanska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "Latin"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "Polska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "Portugisiska (brasiliansk)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugisiska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "Ryska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "Kinesiska (förenklad)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spanska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "Svenska"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "Thailändska"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Engelska[ Standardspråk]"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Standardspråk:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Ange standardspråket för webbsidorna."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Standardtema:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""
-"Ange standardtemat för webbsidorna. Detta måste vara ett giltigt "
-"namn."
-

Deleted: trunk/gforge/debian/po/templates.pot
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/templates.pot	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/templates.pot	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,547 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr ""
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr ""

Deleted: trunk/gforge/debian/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/po/vi.po	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/po/vi.po	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -1,578 +0,0 @@
-# Vietnamese Translation for GForge.
-# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the gforge 4.6.99+svn6387-1 package.
-# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005-2008.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: gforge 4.6.99+svn6387-1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gforge at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-26 22:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-29 18:46+1030\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid "Shell server:"
-msgstr "Máy phục vụ trình bao :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr ""
-"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các tài khoản trình bao GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid "Download server:"
-msgstr "Máy phục vụ tải xuống:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-msgid ""
-"Please enter the hostname of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các gói GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "It should not be the same as the main GForge host."
-msgstr "Không nên trùng với máy chủ GForge chính."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "GForge administrator login:"
-msgstr "Tên đăng nhập quản trị GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid ""
-"The GForge administrator account will have full privileges on the system. It "
-"will be used to approve the creation of new projects."
-msgstr ""
-"Tài khoản quản trị GForge này sẽ được mọi quyền truy cập hệ thống. Nó dùng "
-"để tán thành việc tạo dự án mới."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-msgid "Please choose the username for this account."
-msgstr "Hãy chọn tên người dùng cho tài khoản này."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "IP address:"
-msgstr "Địa chỉ IP:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address of the server that will host the GForge "
-"installation."
-msgstr "Hãy gõ địa chỉ IP của máy phục vụ sẽ chứa bản cài đặt GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
-#: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-msgid "This is needed for the configuration of Apache virtual hosting."
-msgstr "Nó cần để cấu hình dịch vụ ảo Apache."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "GForge administrator password:"
-msgstr "Mật khẩu quản trị GForge:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-msgid "Please choose the password for this account."
-msgstr "Hãy chọn mật khẩu cho tài khoản này."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Password confirmation:"
-msgstr "Xác nhận mật khẩu :"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:11001
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:3001
-msgid "Please re-type the password for confirmation."
-msgstr "Hãy gõ lại mật khẩu để xác nhận nó."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Initial list of skills:"
-msgstr "Danh sách kỹ năng ban đầu :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid ""
-"GForge allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
-"those present in the database. This list is the initial list of skills that "
-"will enter the database."
-msgstr ""
-"GForge cho mỗi người dùng có khả năng định nghĩa một danh sách các kỹ năng "
-"của mình, để được chọn trong các điều nằm trong cơ sở dữ liệu. Danh sách này "
-"là danh sách kỹ năng ban đầu sẽ vào cơ sở dữ liệu."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../gforge-db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-msgid "Please enter a semicolon-separated list of skill names."
-msgstr "Hãy gõ danh sách các tên kỹ năng định giới bằng dấu chấm phẩy « ; »."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want a simple DNS setup for GForge?"
-msgstr "Bạn có muốn thiết lập DNS đơn giản cho GForge không?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"You can use a simple DNS setup with wildcards to map all project web-hosts "
-"to a single IP address, and direct all the scm-hosts to a single SCM server, "
-"or a complex setup which allows many servers as project web servers or SCM "
-"servers."
-msgstr ""
-"Bạn có thể sử dụng một thiết lập DNS đơn giản có ký tự đại diện, để ánh xạ "
-"mọi máy chủ Web của dự án tới cùng một địa chỉ IP, và chuyển hướng mọi máy "
-"chủ scm-host tới cùng một máy phục vụ SCM, hoặc một thiết lập phức tạp cho "
-"phép nhiều máy phục vụ làm máy phục vụ Web của dự án hay máy phục vụ SCM."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#. Translators: SCM here means "Source Control Management"
-#. (cvs, svn, etc.)
-#: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"Even if you use a simple DNS setup, you can still use separate machines as "
-"project servers; it just assumes that all the project web directories are on "
-"the same server with a single SCM server."
-msgstr ""
-"Thậm chí nếu bạn sử dụng một thiết lập DNS đơn giản, bạn vẫn còn có thể sử "
-"dụng các máy khác nhau làm máy phục vụ dự án; nó chỉ giả sử tất cả các thư "
-"mục Web của dự án nằm trên cùng một máy phục vụ, với một máy phục vụ SCM "
-"riêng lẻ."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid "Do you want mail to ${noreply} to be discarded?"
-msgstr "Bạn có muốn hủy mọi thư được gửi cho ${noreply} không?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"GForge sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
-"address."
-msgstr "GForge gửi và nhận rất nhiều thư điện tử cho/từ địa chỉ « ${noreply} »."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../gforge-mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-msgid ""
-"E-mail to that address should be directed to a black hole (/dev/null), "
-"unless you have another use for that address."
-msgstr ""
-"Các thư gửi đến địa chỉ đó nên bị chuyển hướng tới « /dev/null » (bị hủy), "
-"trừ bạn muốn sử dụng địa chỉ đó bằng cách khác."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid "GForge domain or subdomain name:"
-msgstr "Tên miền hay miền con GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the domain that will host the GForge installation. Some "
-"services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
-msgstr ""
-"Hãy gõ miền sẽ chứa bản cài đặt GForge. Một số dịch vụ (scm, lists v.v.) sẽ "
-"nhận miền con riêng ở trong miền đó."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid "GForge administrator e-mail address:"
-msgstr "Địa chỉ thư của quản trị GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the e-mail address of the GForge administrator of this site. It "
-"will be used when problems occur."
-msgstr ""
-"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của quản trị GForge của địa chỉ Web này. Nó sẽ "
-"dùng khi gặp vấn đề."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid "GForge system name:"
-msgstr "Tên hệ thống GForge:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the name of the GForge system. It is used in various places "
-"throughout the system."
-msgstr ""
-"Hãy gõ tên của hệ thống GForge. Nó dùng ở các nơi khác nhau trên khắp hệ "
-"thống."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid "Database server:"
-msgstr "Máy phục vụ cơ sở dữ liệu :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
-"GForge database."
-msgstr ""
-"Hãy gõ địa chỉ IP (hay tên máy) của máy phục vụ sẽ chứa cơ sở dữ liệu GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid "Database name:"
-msgstr "Tên cơ sở dữ liệu :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please enter the name of the database that will host the GForge database."
-msgstr "Hãy gõ tên của cơ sở dữ liệu sẽ chứa cơ sở dữ liệu GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid "Database administrator username:"
-msgstr "Tên người dùng quản trị cơ sở dữ liệu :"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-msgid ""
-"Please enter the username of the database administrator for the server that "
-"will host the GForge database."
-msgstr ""
-"Hãy gõ tên người dùng của quản trị cơ sở dữ liệu cho máy phục vụ sẽ chứa cơ "
-"sở dữ liệu GForge."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Password used for the database:"
-msgstr "Mật khẩu dùng cho cơ sở dữ liệu :"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Connections to the database system are authenticated by a password."
-msgstr "Kết nối đến hệ thống cơ sở dữ liệu thì xác thực bằng mật khẩu."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../dsf-helper/dbpasswd-variables.templates:2001
-msgid "Please choose the connection password."
-msgstr "Hãy chọn mật khẩu kết nối."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge packages."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các gói GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid "News administrative group ID:"
-msgstr "ID nhóm quản trị tin tức:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-msgid ""
-"The members of the news admin group can approve news for the GForge main "
-"page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
-"upgrade from a previous version and want to keep the data."
-msgstr ""
-"Mọi thành viên của nhóm quản trị tin tức có quyền tán thành tin tức để hiển "
-"thị trên trang chính GForge. ID nhóm (GID) này PHẢI khác với số 1. Thay đổi "
-"nó chỉ nếu bạn nâng cấp từ phiên bản cũ và muốn giữ lại dữ liệu."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:3001
-msgid "Statistics administrative group ID:"
-msgstr "ID nhóm quản trị thống kê:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4001
-msgid "Peer rating administrative group ID:"
-msgstr "ID nhóm quản trị đánh giá ngang hàng:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid "Mailing lists server:"
-msgstr "Máy phục vụ hộp thư chung:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge mailing "
-"lists."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các hộp thư chung GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge shell "
-"accounts."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các tài khoản trình bao GForge."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid "User mail redirector server:"
-msgstr "Máy phục vụ chuyển hướng thư tín người dùng:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the host name of the server that will host the GForge user mail "
-"redirector."
-msgstr ""
-"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa bộ chuyển hướng thư tín người dùng "
-"GForge."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "English"
-msgstr "tiếng Anh"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "tiếng Bun-ga-ri"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Catalan"
-msgstr "tiếng Ca-ta-lăng"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr "tiếng Trung (truyền thống)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Dutch"
-msgstr "tiếng Hòa"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Esperanto"
-msgstr "tiếng Etpêrantô"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "French"
-msgstr "tiếng Pháp"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "German"
-msgstr "tiếng Đức"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Greek"
-msgstr "tiếng Hy Lạp"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Hebrew"
-msgstr "tiếng Do Thái"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Indonesian"
-msgstr "tiếng Nam Dương"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Italian"
-msgstr "tiếng Ý"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Japanese"
-msgstr "tiếng Nhật"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Korean"
-msgstr "tiếng Hàn"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Latin"
-msgstr "tiếng La-tinh"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Norwegian"
-msgstr "tiếng Na Uy"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Polish"
-msgstr "tiếng Ba Lan"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese (Brazilian)"
-msgstr "tiếng Bổ Đào Nhà (Bra-xin)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Portuguese"
-msgstr "tiếng Bổ Đào Nhà"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Russian"
-msgstr "tiếng Nga"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr "tiếng Trung (phổ thông)"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Spanish"
-msgstr "tiếng Tây Ban Nha"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Swedish"
-msgstr "tiếng Thuỵ Điển"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2001
-msgid "Thai"
-msgstr "tiếng Thái"
-
-#. Type: select
-#. DefaultChoice
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2002
-msgid "English[ Default language]"
-msgstr "Tiếng Việt [Ngôn ngữ mặc định]"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Default language:"
-msgstr "Ngôn ngữ mặc định:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:2003
-msgid "Please choose the default language for web pages."
-msgstr "Hãy chọn ngôn ngữ mặc định cho trang Web."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid "Default theme:"
-msgstr "Sắc thái mặc định:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../dsf-helper/web-variables.templates:3001
-msgid ""
-"Please choose the default theme for web pages. This must be a valid name."
-msgstr "Hãy chọn sắc thái mặc định cho trang Web: nó phải là một tên hợp lệ."

Modified: trunk/gforge/debian/rules
===================================================================
--- trunk/gforge/debian/rules	2009-06-05 14:36:12 UTC (rev 7726)
+++ trunk/gforge/debian/rules	2009-06-06 11:24:26 UTC (rev 7727)
@@ -8,14 +8,19 @@
 # Uncomment this to turn on verbose mode.
 #export DH_VERBOSE=1
 
-PACKAGE=gforge
+PACKAGE=$(shell dh_listpackages | head -1)
+FORGENAME=FusionForge
 include /usr/share/dpatch/dpatch.make
 
 CRONFILESLIST=$(patsubst packaging/cron.d/%,debian/$(PACKAGE)-%.cron.d,$(wildcard packaging/cron.d/[a-z]*))
 DIRSFILESLIST=$(patsubst packaging/dirs/%,debian/$(PACKAGE)-%.dirs,$(wildcard packaging/dirs/[a-z]*))
 INSTALLFILESLIST=$(patsubst packaging/install/%,debian/$(PACKAGE)-%.install,$(wildcard packaging/install/[a-z]*))
 DOCSFILESLIST=$(patsubst packaging/docs/pkgname%,debian/$(PACKAGE)%.docs,$(wildcard packaging/docs/pkgname*))
+POFILES=$(patsubst debian/dsf-po/%,debian/po/%,$(wildcard debian/dsf-po/*) debian/po/POTFILES.in)
 
+default:
+	@echo $(PACKAGE)
+
 listecho: 
 	@echo $(CRONFILESLIST)
 	@echo $(DIRSFILESLIST)
@@ -61,16 +66,27 @@
 
 	touch configure-stamp
 
-debian/po/templates.pot: $(wildcard debian/*.templates) $(wildcard debian/*.templates.dsfh-in) $(wildcard debian/dsf-helper/*.templates)
+#$(foreach PO,$(wildcard debian/dsf-po/*.po), cp $(PO) debian/po ; ) 
+
+debian/po/templates.pot: $(POFILES) $(wildcard debian/dsf-in/*.templates.dsfh-in) $(wildcard debian/dsf-helper/*.templates)
+	perl $(CURDIR)/deb-specific/dsf-helper.pl
 	@debconf-updatepo
 
+debian/po/%:
+	cat $(patsubst debian/po/%,debian/dsf-po/%,$@) | sed 's/@PACKAGE@/$(PACKAGE)/g' | sed 's/@FORGENAME@/$(FORGENAME)/g' > $@
+
+cleanpo:
+	rm -f $(POFILES)
+
+
+
 build: configure-stamp build-stamp
 build-stamp: patch
 	dh_testdir
 
 	# Build man pages from Docbook sources
-	cat debian/dsf-in/config.sgml | sed 's/pkgname/$(PACKAGE)/g' > debian/$(PACKAGE)-config.sgml
-	cat debian/dsf-in/common.manpages | sed 's/pkgname/$(PACKAGE)/g' > debian/$(PACKAGE)-common.manpages
+	cat debian/dsf-in/config.sgml | sed 's/@PACKAGE@/$(PACKAGE)/g' | sed 's/@FORGENAME@/$(FORGENAME)/g' > debian/$(PACKAGE)-config.sgml
+	cat debian/dsf-in/common.manpages | sed 's/@PACKAGE@/$(PACKAGE)/g' | sed 's/@FORGENAME@/$(FORGENAME)/g' > debian/$(PACKAGE)-common.manpages
 	/usr/bin/docbook-to-man debian/cvssh.sgml > cvssh.1
 	/usr/bin/docbook-to-man debian/$(PACKAGE)-config.sgml > $(PACKAGE)-config.1
 
@@ -82,7 +98,7 @@
 
 	touch build-stamp
 
-clean: remove-binary-files unpatch
+clean: remove-binary-files unpatch cleanpo
 	dh_testdir
 	dh_testroot
 	rm -f build-stamp configure-stamp
More information about the Fusionforge-commits mailing list